Bezwaar belasting/WOZ

Bent u het niet eens met de belastingaanslag of met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Neem eerst even contact op met afdeling Belastingen.

Wilt u daarna alsnog bezwaar indienen, dan kunt u bezwaar indienen

 • via de Digitale Belastingbalie
 • per brief. Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Meierijstad, t.a.v. WOZ/Belastingen, Postbus 10001, 5460 DA Veghel.
Wie mag bezwaar maken
 • U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u van diegene de echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent.
 • U kunt bezwaar maken als op de aanslag de verkeerde naam staat.
Tot wanneer is bezwaar mogelijk

U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.

Eisen aan uw bezwaarschrift

Uw bezwaarschift moet volgens de wettelijke eisen:

 • schriftelijk worden ingediend (bezwaar via e-mail is niet mogelijk);
 • ondertekend zijn;
 • van een datum voorzien zijn;
 • binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet/WOZ-beschikking ingediend zijn;
 • alle benodigde gegevens bevatten (aanslagnummer, soort belasting, enz.);
 • voorzien zijn van uw persoonlijke gegevens (naam en adres);
 • voorzien zijn van uw motivering om bezwaar te maken.

De gemeente stuurt een schriftelijke uitspraak op uw bezwaarschrift. Tegen de uitspraak kunt u desgewenst in beroep gaan bij de Rechtbank Oost Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.

Geen uitstel van betaling bij bezwaar

Wanneer u een bezwaarschrift indient, betekent dit niet dat u niet hoeft te betalen. Voor de laatste vervaldatum moet u het volledige bedrag van de aanslag betalen. Als naar aanleiding van uw bezwaar blijkt dat u teveel heeft betaald, zal het teveel betaalde bedrag met u worden verrekend.