Bezwaar belasting/WOZ

Bent u het niet eens met de belastingaanslag of met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit is altijd gratis.
Als u nog vragen hebt kunt u eerst contact opnemen met afdeling Belastingen. 

Wilt u daarna alsnog bezwaar indienen, dan kunt u bezwaar indienen. Dit kunt u alleen doen op onderstaande twee manieren:

  1. via de Digitale Belastingbalie
  2. per brief. Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Meierijstad, t.a.v. WOZ/Belastingen, Postbus 10001, 5460 DA Veghel.
Wie mag bezwaar maken

U kunt alleen bezwaar maken als u het aanslagbiljet heeft ontvangen. U kunt altijd iemand machtigen.

Tot wanneer is bezwaar mogelijk

U kunt tot 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken.

Eisen aan uw bezwaarschrift

Uw bezwaarschift moet volgens de wettelijke eisen:

  • schriftelijk worden ingediend (bezwaar via e-mail is niet mogelijk);
  • ondertekend zijn;
  • van een datum voorzien zijn;
  • binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet/WOZ-beschikking ingediend zijn;
  • alle benodigde gegevens bevatten (aanslagnummer, soort belasting, enz.);
  • voorzien zijn van uw persoonlijke gegevens (naam en adres);
  • voorzien zijn van uw motivering om bezwaar te maken.

De gemeente stuurt een uitspraak op uw bezwaarschrift. Als u uw bezwaar schriftelijk heeft ingediend, krijgt u van ons een brief. Heeft u digitaal bezwaar gemaakt, krijgt u van ons een e-mail.

U ontvangt deze uitspraak voor 31-12-2024. 

Geen uitstel van betaling bij bezwaar

Wanneer u een bezwaarschrift indient, betekent dit niet dat u niet hoeft te betalen. Voor de laatste vervaldatum moet u het volledige bedrag van de aanslag betalen. Als naar aanleiding van uw bezwaar blijkt dat u teveel heeft betaald, zal het teveel betaalde bedrag met u worden verrekend.