Toeristenbelasting

U betaalt toeristenbelasting aan de gemeente als u personen tegen vergoeding verblijf aanbiedt.

Het gaat om personen die niet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Deze personen maken tijdens hun verblijf gebruik van de voorzieningen van onze gemeente. De toeristenbelasting is dus een bijdrage aan de kosten van deze voorzieningen. U kunt de toeristenbelasting doorberekenen aan degene die bij u verblijft. 

Arbeidsmigranten

Toeristenbelasting is verschuldigd over zakelijke of privé overnachtingen van mensen die niet staan ingeschreven in de gemeente en hiervoor een vergoeding betalen. Dit betekent dat ook toeristenbelasting wordt geheven voor het verblijf van arbeidsmigranten of voor zakelijke overnachtingen.

Voordat u start met het aanbieden van nachtverblijf, moet u dit melden bij de gemeente. Aanmelden kan telefonisch via 0413 38 10 30 of via belastingen@meierijstad.nl

Bijhouden nachtregister

Voor de toeristenbelasting bent u verplicht om bij te houden wie bij u overnacht. Dit kunt u doen in een nachtverblijfregister.

Onderstaand vindt u een bestand dat u kunt gebruiken voor deze registratie. U kunt ook gebruik maken van een eigen registratie. Belangrijk is dan dat u de volgende gegevens hierin opneemt:  

  • Naam en woonplaats
  • datum van aankomst en datum van vertrek
  • het aantal overnachtingen
  • het aantal personen van 13 jaar en ouder

Download hier een bestand wat u kunt gebruiken voor het bijhouden van een nachtverblijfregister

Aangifte toeristenbelasting

Na afloop van het belastingjaar ontvangt u van de gemeente een belastingaangifteformulier. Op dit formulier vult u het aantal overnachtingen van het voorafgaande jaar in. Daarna stuurt u het aangifteformulier samen met het nachtverblijfregister naar de gemeente. De gemeente controleert deze belastingaangifte. Daarna ontvangt u een belastingaanslag en betaalt u de belasting aan de gemeente.

Controles

De gemeente houdt toezicht op het naleven van de verordening toeristenbelasting. Wij kunnen daarbij ook ter plaatse controles uitvoeren. Op dat moment controleren wij het nachtregister en het aantal tijdelijke bewoners. Verder streeft de gemeente naar integrale controles. Ook de naleving van andere regelgeving kan tegelijk worden gecontroleerd, bijvoorbeeld in het kader van brandveiligheid.

Tarieven

Hotels, pensions en B&B’s per overnachting: € 1,50
Recreatieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens (incl. pleziervaartuigen) en particulier verhuurde woningen: € 1,-

Bezwaar maken

Klopt de aanslag toeristenbelasting niet of bent u het er niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken. Op de aanslag die u krijgt staat hoe u bezwaar kunt maken.

Regelgeving