Aanslagbiljet

U heeft een aanslagbiljet thuisgestuurd gekregen. Op deze pagina geven wij nog wat extra informatie.

Digitaal aanslagbiljet

U kunt het aanslagbiljet digitaal ontvangen via www.mijn.overheid.nl als u gemeente Meierijstad heeft geselecteerd. Als u zich nog niet heeft aangemeld, dan kunt u dit alsnog doen. U ontvangt dan vanaf volgend jaar het aanslagbiljet via MijnOverheid. Heeft u dit al gedaan? Dan ontvangt u deze aanslag ook via de berichtenbox van MijnOverheid.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is de waarde die de gemeente jaarlijks vaststelt voor uw woning of niet-woning. Onder niet-woningen vallen bijvoorbeeld winkelruimten, kantoren, fabrieken en andere bedrijfsobjecten. Deze WOZ-waarde staat vermeld op uw aanslagbiljet. De WOZ-waarde is van belang voor de onroerendezaakbelastingen, de rioolheffing, voor de belastingheffing van het rijk (eigenwoning-forfait inkomstenbelasting, erfbelasting etc.) en de waterschappen. Bewaar uw aanslagbiljet dus goed. Bij het vaststellen van de WOZ-waarde gaat de wet uit van een waardepeildatum.

COVID-19 en WOZ-waarde 2021

Voor de bepaling van de WOZ-waarde voor het tijdvak 2021, kijkt de gemeente naar de marktwaarde van uw pand op 1 januari 2020. Op die datum was er nog geen sprake van covid-19 en had de coronacrisis geen effect op de waarde van uw woning of bedrijfspand.

In het WOZ-taxatieverslag kunt u lezen hoe de WOZ-waarde van uw pand tot stand is gekomen. Dit taxatieverslag kunt u vinden via de Digitale belastingbalie.

Gratis hulp bij het toetsen van uw WOZ-waarde. Bel naar 0413-381030

Als u vindt dat de vastgestelde WOZ-waarde niet correct is, bel dan eerst met de gemeente. Onze ervaren taxateurs zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0413-381030. Zij helpen u graag en adviseren u over de juiste vervolgstap. Als blijkt dat de WOZ-waarde niet correct is vastgesteld, passen wij die zo snel mogelijk aan. Deze hulp is gratis. U kunt uw vragen ook stellen via WOZ@meierijstad.nl.

Externe bureaus adverteren in deze periode actief en roepen huiseigenaren op om via hun bureau bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Zij bieden u aan om dit gratis, namens u te doen. Als de WOZ-waarde inderdaad niet klopt, moet de gemeente deze bedrijven soms tot € 1.500,- aan proceskosten betalen. In 2020 was dit totaal € 120.000,- aan proceskosten. Voor u is het belastingvoordeel vaak maar enkele tientjes. Bovendien betaalt u, uiteindelijk als inwoner, aan deze extra proceskosten mee via een stijging van de gemeentelijke belastingen.

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De OZB is een belasting die u betaalt voor het eigendom van uw woning. Bij niet-woningen wordt OZB geheven van de eigenaar en gebruiker. De hoogte van de OZB is afhankelijk van de WOZ-waarde. Voor het bepalen van de belastingplicht wordt gekeken naar de situatie op 1 januari 2021. Eventuele wijzigingen ná 1 januari 2021, zoals verkoop, hebben geen invloed op het aanslagbedrag.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing betaalt u voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De heffing bestaat uit een vastrecht en kosten per lediging (variabel).Het ledigingenoverzicht vindt u op de Digitale belastingbalie.

Betalen

Automatische incasso

Via www.meierijstad.nl/digitale-belastingbalie kunt u een machtiging afgeven voor automatische incasso. Voordelen van automatische incasso zijn:

 • U mag het aanslagbedrag over een langere periode betalen, namelijk in maximaal 10 termijnen.
 • U kunt geen betaling vergeten, omdat de bedragen automatisch worden afgeschreven.
 • Een afgegeven doorlopende machtiging loopt automatisch door.
 • U kunt deze machtiging altijd intrekken.

Meer informatie over de automatische incasso

Bedrag zelf overmaken

U betaalt de eerste termijn binnen een maand na dagtekening. De tweede termijn betaalt u uiterlijk twee maanden daarna. Het bankrekeningnummer is NL84BNGH0285170112 op naam van gemeente Meierijstad. Vermeld daarbij altijd uw aanslagbiljetnummer!

Kwijtschelding

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding? Kijk dan voor meer informatie op www.meierijstad.nl/kwijtschelding. Let op: Door uw afval goed te scheiden en het aantal ledigingen zo beperkt mogelijk te houden, bespaart u op het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Dit is belangrijk omdat over het variabele deel geen kwijtschelding wordt verleend.

Wilt u bezwaar indienen?

Bent u het niet eens met de belastingaanslag of met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem dan eerst contact met ons op. Wilt u daarna alsnog bezwaar indienen, dan kunt u bezwaar indienen via de Digitale belastingbalie.

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet ingediend zijn. U kunt ook per brief bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Meierijstad t.a.v. de heffingsambtenaar Postbus 10.001 5460 DA Veghel.

Waar moet het bezwaarschrift aan voldoen?

Uw bezwaarschrift moet volgens de wettelijke eisen:

 • schriftelijk worden ingediend (bezwaar via e-mail is niet mogelijk);
 • ondertekend zijn;
 • van een datum voorzien zijn;
 • binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet/WOZ-beschikking ingediend zijn bij de heffingsambtenaar;
 • alle benodigde gegevens bevatten (aanslagnummer, soort belasting, enz.);
 • voorzien zijn van uw persoonlijke gegevens (naam en adres);
 • voorzien zijn van uw motivering om bezwaar te maken.

De gemeente stuurt een schriftelijke uitspraak op uw bezwaarschrift. Tegen de uitspraak kunt u desgewenst in beroep gaan bij de Rechtbank Oost Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.

Praktische informatie

Alle praktische informatie over bereikbaarheid, hulp, contactmogelijkheden en digitale belastingbalie kunt u vinden op de achterzijde van het aanslagbiljet.