Aanslagbiljet

U ontvangt elk jaar, meestal in februari, een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Wij sturen u dit aanslagbiljet per post en eventueel ook via uw Berichtenbox  - www.mijn.overheid.nl. 

Bewaar uw aanslagbiljet goed, omdat u deze wellicht ook voor uw belastingaangifte nodig hebt. 

Uitleg termen aanslagbiljet

  • Onroerende-zaakbelasting (OZB). Om vast te stellen wie OZB moet betalen, is de situatie op 1 januari van het belastingjaar bepalend. De hoogte van de OZB is afhankelijk van de WOZ-waarde.
  • WOZ-waarde. De WOZ-waarde is de waarde die de gemeente jaarlijks vaststelt voor uw woning of niet-woning. 
  • Rioolheffing. U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u eigenaar en/of gebruiker bent van een woning en/of niet-woning.
  • De afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing betaalt u voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De heffing bestaat uit een vastrecht en een variabel bedrag. Het variabel bedrag wordt berekend aan de hand van het aantal ledigingen in het voorgaande jaar. 

Video met uitleg over uw belastingaanslag

In de video hieronder krijgt u informatie over uw belastingaanslag en uitleg over de WOZ-waarde.

Betalen

U betaalt de eerste termijn binnen een maand na dagtekening. De tweede termijn betaalt u uiterlijk twee maanden daarna. Het bankrekeningnummer is NL84BNGH0285170112 op naam van gemeente Meierijstad belastingen. Vermeld daarbij altijd uw aanslagnummer! Hebt u een machtiging afgegeven voor automatische incasso? Dan wordt het aanslagbedrag in maximaal 10 termijnen automatisch van uw rekening afgeschreven. Bedragen van € 100,00 en lager en bedragen van € 3.500,00 en hoger worden in twee termijnen geïncasseerd.

Op www.meierijstad.nl/digitale-belastingbalie kunt u een machtiging tot automatische incasso afgeven. 

Kunt u uw aanslag niet betalen

Kijk dan voor meer informatie over kwijtschelding en voor het (digitaal) aanvragen van kwijtschelding op www.meierijstad.nl/kwijtschelding.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

Meer informatie over bezwaar indienen.