WOZ-beschikking

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van alle onroerende zaken (bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand/niet-woning of stuk grond) gelegen in de gemeente. Deze waarde heet de WOZ-waarde (waarde onroerende zaken). Deze waarde staat op het aanslagbiljet. U ontvangt een WOZ-waarde als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent en/of huurder van een woning of bedrijfspand/niet-woning.

Video met uitleg over de WOZ-waarde

In de video hieronder krijgt u informatie over uw belastingaanslag en uitleg over de WOZ-waarde.

IFrame

WOZ-waarde

De WOZ-waarde voor 2024 is de verkoopwaarde van de onroerende zaak op 1 januari 2023 (waardepeildatum). De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde. Was er in de loop van 2023 sprake van een verbouwing of grote aanpassing, dan wordt dit meegenomen in de huidige WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de berekening van de aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) en rioolheffing eigenarendeel. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt door de Belastingdienst en het Waterschap. 

WOZ-taxatieverslag

Voor verdere informatie met betrekking tot de WOZ-waarde van uw eigen woning, het inzien van het taxatieverslag en eventueel het digitaal indienen van een bezwaarschrift, kunt u terecht op de digitale belastingbalie van de gemeente Meierijstad. In het WOZ-taxatieverslag kunt u lezen hoe de WOZ waarde van uw pand tot stand is gekomen. U kunt alleen inloggen op de digitale belastingbalie met het DigiD van degene die op het aanslagbiljet is vermeld. Mocht het u niet lukken om in te loggen, neem dan gerust telefonisch contact op 0413 – 38 10 30 of stuur een mail naar woz@meierijstad.nl.

Niet-woningen

Op het aanslagbiljet staan ook de WOZ-beschikkingen van niet-woningen. Ook voor deze objecten geldt, dat u het taxatieverslag kunt inzien en eventueel digitaal een bezwaarschrift kunt indienen via de Digitale Belastingbalie. U kunt daarvoor inloggen met e-Herkenning.

WOZ-taxatieverslag

Bezwaar

Bezwaren kunt u indienen via de Digitale belastingbalie of schriftelijk bij: Gemeente Meierijstad, t.a.v. de Heffingsambtenaar, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel.

Digitale Belastingbalie

WOZ-waarde vergelijken

Op het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van uw woning opvragen, maar ook die van andere, vergelijkbare woningen. Het WOZ-waardeloket bevat alleen basisgegevens over woningen zoals de WOZ-waarde, waardepeildatum, oppervlakte en functie. De WOZ-waarde van niet-woningen is niet openbaar.  

WOZ-waardeloket 

Waarderingskamer

De gemeente moet eerst toestemming krijgen van de Waarderingskamer voor het verzenden van de nieuwe WOZ-taxaties.

Website Waarderingskamer