Afvalstoffenheffing

 

U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijke afval. U krijgt hiervoor een gemeentelijke belasting voor afval. Deze belasting bestaat uit twee delen:

  1. Jaarlijkse vaste kosten: u bent verplicht om dit bedrag te betalen. Dit geldt ook als u geen huisvuil aanbiedt, want de vuilniswagen is verplicht om langs te komen.
  2. Variabele (niet vaststaande) kosten: dat hangt af van hoe vaak u uw container aanbiedt of hoe vaak u afval stort in een ondergrondse container voor restafval. Door uw afval goed te scheiden en het aantal ledigingen zo beperkt mogelijk te houden, bespaart u op het variabele bedrag.

Het overzicht van uw ledigingen vindt u op www.meierijstad.nl/digitale-belastingbalie.

Vermindering afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt verminderd als u uit Meierijstad gaat verhuizen, of na een overlijden. U hoeft daarvoor niets te doen. Ook wanneer u binnen Meierijstad intrekt op een adres waar al belasting wordt betaald, ontvangt u automatisch een vermindering.