Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijke afval. U ontvangt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. Deze belasting bestaat uit twee delen:

  1. Een vastrecht (jaarlijkse vaste bedrag). U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen. Ook als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst van de gemeente moet u afvalstoffenheffing betalen.
  2. Een variabel deel. Dit bedrag hangt af van hoe vaak u uw container aanbiedt of hoe vaak u afval stort in een ondergrondse container voor restafval. Door uw afval goed te scheiden en het aantal ledigingen zo beperkt mogelijk te houden, bespaart u op het variabele bedrag. Op sommige locaties werken we met bovengrondse verzamelcontainers. Deze worden gebruikt door bewoners die door ons hiervoor zijn aangewezen. Zij betalen niet voor elke lediging. In plaats daarvan betalen zij elke maand een vast bedrag.

Het overzicht van uw ledigingen vindt u op www.meierijstad.nl/digitale-belastingbalie.

Vermindering afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt verminderd als u uit Meierijstad gaat verhuizen, of na een overlijden. U hoeft daarvoor niets te doen. Ook wanneer u binnen Meierijstad intrekt op een adres waar al belasting wordt betaald, ontvangt u automatisch een vermindering.