Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor de riolering en het afvoeren van afvalwater en regenwater. Van de inkomsten vernieuwt en onderhoudt de gemeente de riolering. U krijgt een aanslag rioolheffing als u eigenaar en/of gebruiker bent van een woning en/of niet-woning.

De rioolheffing bestaat uit twee delen: een eigenarendeel en een gebruikersdeel.

Eigenarendeel

Het eigenarendeel rioolheffing betaalt u voor een heel jaar. U betaalt rioolheffing als u op 1 januari eigenaar van een woning of niet-woning (bijvoorbeeld bedrijfspand) bent, die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Voor het bepalen van de zakelijk gerechtigde volgt de gemeente de registratie in het Kadaster.

Gebruikersdeel  

U betaalt rioolheffing als gebruiker van een woning of niet-woning, die direct of indirect water afvoert op de gemeentelijke riolering.
Wordt u in de loop van het belastingjaar gebruiker van een woning of niet-woning, dan wordt de rioolheffing gebruikersdeel geheven over het aantal volle maanden dat in dat belastingjaar nog resteert. Verlaat u in de loop van het belastingjaar de gemeente, dan wordt de aanslag verminderd. U ontvangt een vermindering over het aantal volle maanden dat na de verhuizing in het jaar nog overblijft.

Geen riolering maar toch rioolheffing?

U bent belastingplichtig wanneer er vanaf het gebouwde perceel water voor verwerking wordt afgevoerd en de gemeente voor dit water op enige manier haar zorgplicht uitvoert. Er is dan sprake van een directe of indirecte aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel. Water omvat hier zowel huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater als oppervlaktewater. Wanneer uw perceel niet is aangesloten op een rioolbuis kan er dus wel rioolheffing worden geheven.

Moet ik rioolheffing betalen voor een leegstaande woning of niet-woning?

Ja, als u op 1 januari de eigenaar bent van de woning of niet-woning. Ook als u hiervan geen gebruik maakt.

Wat doet de gemeente met het geld?

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater