Rioolheffing

U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. 

De rioolheffing bestaat uit twee delen: een eigenarendeel en een gebruikersdeel.

Eigenarendeel

U betaalt rioolheffing als eigenaar van een woning of niet-woning (bijv. bedrijfspand) die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.
U betaalt het eigenarendeel als u op 1 januari zakelijk gerechtigde (meestal de eigenaar) van een gebouwde onroerende zaak was. Voor het bepalen van de zakelijk gerechtigde volgt de gemeente de registratie in het Kadaster. Verkopen die plaatsvinden na 1 januari hebben geen invloed op de aanslag.

Gebruikersdeel  

U betaalt rioolheffing als gebruiker van een woning of niet-woning, die direct of indirect water afvoert op de gemeentelijke riolering.
Wordt u in de loop van het belastingjaar gebruiker van een pand, dan wordt de rioolheffing gebruikersdeel geheven over het aantal volle maanden dat in dat belastingjaar nog resteert.  Verlaat u in de loop van het belastingjaar de gemeente, dan wordt de aanslag verminderd. U ontvangt een vermindering over het aantal volle maanden dat na de verhuizing in het jaar nog overblijft.

Geen riolering maar toch rioolheffing?

U bent belastingplichtig wanneer er vanaf het gebouwde perceel water voor verwerking wordt afgevoerd en de gemeente voor dit water op enige manier haar zorgplicht uitvoert. Er is dan sprake van een directe of indirecte aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel. Wanneer uw perceel niet is aangesloten op een rioolbuis kan er dus wel rioolheffing worden geheven.  

Moet ik rioolheffing betalen voor een leegstaand pand?

Wanneer u op 1 januari eigenaar bent van een pand betaalt u hiervoor rioolheffing. Het maakt niet uit of u gebruik maakt van het eigendom.

Wat doet de gemeente met het geld?

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater