Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

Wat is een Bedrijveninvesteringszone (BIZ)?

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied (bijvoorbeeld een winkelstraat of een bedrijventerrein) waar ondernemers en/of vastgoedeigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Bijvoorbeeld door verloedering aan te pakken of feestverlichting aan te brengen tijdens de feestdagen.

Voldoende draagvlak

Voorwaarde is dat de meerderheid van de ondernemers en/of vastgoedeigenaren achter de BIZ staat. Een BIZ is dus een instrument vóór en dóór ondernemers. De gemeente onderzoekt of er voldoende steun is door middel van een draagvlakmeting.

De BIZ-bijdrage wordt geïnd door de gemeente

Ondernemers en/of vastgoedeigenaren in de Bedrijveninvesteringszone betalen een BIZ-bijdrage. Zij krijgen hiervoor een aanslag van de gemeente. De gemeente betaalt deze verplichte bijdragen terug als subsidie aan een hiertoe opgerichte BIZ-stichting of vereniging. Met dit geld betaalt de BIZ-stichting of vereniging de kosten voor de verbeteringen in het gebied. Ondernemers en/of vastgoedeigenaren betalen de bijdrage zolang de BIZ bestaat. Dat is maximaal 5 jaar. De BIZ kan bij voldoende steun telkens met maximaal 5 jaar worden verlengd.

Wie betaalt de BIZ-bijdrage?

U betaalt de BIZ-bijdrage als u op 1 januari eigenaar of gebruiker bent van een bedrijfspand - of winkelpand in het aangewezen BIZ-gebied. U betaalt de BIZ-bijdrage voor het hele jaar. Als u het pand in de loop van het jaar verkoopt, verhuurt of verlaat, krijgt u geen geld terug.

Hoe berekenen we de hoogte van de BIZ-bijdrage?

De hoogte van de BIZ-bijdrage hangt af van de hoogte van de WOZ-waarde. De tarieven binnen de verschillende aangewezen BIZ-gebieden variëren. Ook het tarief voor de vastgoedeigenaar en de ondernemer verschilt van elkaar.

Huidige BIZ'en in Meierijstad

Meierijstad telt op dit moment 3 Bedrijveninvesteringszones:

  • BIZ centrum Veghel vastgoedeigenaren
  • BIZ centrum Veghel ondernemers
  • BIZ centrum Sint-Oedenrode ondernemers

Mogelijk toekomstige BIZ’en in Meierijstad

Bij voldoende steun worden in 2024 de volgende Bedrijveninvesteringszones ingevoerd:

  • BIZ centrum Schijndel vastgoedeigenaren en ondernemers
  • BIZ bedrijventerrein Duin Schijndel
  • BIZ centrum Sint-Oedenrode vastgoedeigenaren

Of er voldoende steun is onder ondernemers en vastgoedeigenaren zal in 2023 worden onderzocht.

Voor de BIZ centrum Schijndel betekent dit dat, na een negatieve uitslag van de draagvlakmeting in 2022, in 2023 opnieuw bekeken zal worden of er voldoende steun is voor een BIZ in 2024.