Vergroenen van je tuin of buurt

Samen voor meer groen in de buurt! Zelf aan de slag in eigen straat of wijk?

Zelf kunt u ook wat doen om de effecten van de klimaatverandering te verminderen. Het begint bij minder bestrating en meer groen in uw tuin en om uw huis. U kunt ook samen met buurtbewoners uw buurt onder handen nemen.

Operatie Steenbreek

Samen voor meer groen in de buurt! Zijn al die tegels wel echt nodig? Te veel bestrating zorgt voor problemen tijdens ernstige regenbuien en zorgt voor hogere temperaturen in de wijk. Ook is er te weinig leefruimte voor nuttige dieren tussen al die woestijnen aan stenen. Dus steen eruit, plantje erin! Meer informatie over Operatie Steenbreek op operatiesteenbreek.nl.

Meedoen in je buurt

Zelf aan de slag in eigen straat of wijk? Wilt u iets organiseren, de buurt opknappen of deze groener maken? Ga in gesprek met de buurtadviseurs en kijk hoe de gemeente u kan helpen. Meer informatie over 'meedoen in je buurt' op meierijstad.nl

Tips voor uw tuin

Een groene tuin helpt bij het verminderen van klimaateffecten. Meer groen zorgt voor minder overlast van water en hitte, meer dieren en minder stress. Hieronder vindt u enkele websites waar u terecht kunt voor informatie en advies:

Subsidies voor klimaatbestendige maatregelen

Ga samen met de buurt aan de slag om klimaatbestendige maatregelen te nemen. Lees welke subsidies u daarbij helpen.

Maatregelencatalogus grondwateroverlast de Leest, Veghel

Bewoners van de Leest krijgen via de maatregelencatalogus meer zicht op de oplossingsrichtingen voor hun vochtproblemen. Wateroverlast komt niet altijd door een te hoge grondwaterstand. Overlast van water kan ook door (afstromend) regenwater worden veroorzaakt. Bijvoorbeeld als regenwater op straat blijft staan, of door lekkages in afvoerleidingen of goten. Deze catalogus gaat in op de overlast die wel door grondwater wordt veroorzaakt.

De maatregelencatalogus is op te vragen via het contactformulier.