Schijndel – Duin

Het bedrijventerrein Duin is ca. 120 ha. groot

Het bedrijventerrein Duin (ca. 120 ha.) ligt ten zuidoosten van de kern Schijndel en wordt doorsneden door de spoorlijn (Duits Lijntje). Het terrein kenmerkt zich door een overwegend middelgroot tot grootschalig gebruik. Een accent ligt op bedrijven in de industrie, productie, handel, logistiek en bouw. Het betreft een modern bedrijventerrein dat planmatig in opeenvolgende fasen (Duin I, II en III) is ontwikkeld. Daarnaast komen binnen Duin ook delen voor met kleinschalige en intensief bebouwde bedrijfskavels. Op Duin I is een aantal omvangrijke (perifere) detailhandelsvestigingen gelegen. De laatste jaren is veel zorg en aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit en samenhang van onder andere de terreindelen van Duin III. De vormgeving van de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte en de bedrijfspercelen is hier geregisseerd door middel van richtlijnen voor de beeldkwaliteit

Op bedrijventerrein Duin aan de Nobelweg nabij de oude spoorlijn (Duits Lijntje) komen op termijn nog bouwkavels beschikbaar. Het betreft een regulier bedrijventerrein van circa 2,5 ha en is nog niet uitgeefbaar.

Bedrijventerrein DuinDuin bewegwijzering