Ondernemen in Meierijstad

Meierijstad wordt gezien als een onderscheidende economische motor van Brabant en is het best te omschrijven als ‘hart van agrifood’ en ’schakel naar Brainport’.
Kenmerkend voor Meierijstad is het grote aantal veelzijdige MKB-bedrijven, lokaal gewortelde grootbedrijven en multinationals van naam en faam in de agrifood, logistiek en hightech sector. In Meierijstad zijn 7800 bedrijven gevestigd, waaronder een sterke vertegenwoordiging door familiebedrijven. Er is een bovengemiddelde werkgelegenheid met ruim 49.500 arbeidsplaatsen
Meierijstad heeft meer dan 20 bedrijventerreinen, met een totale omvang van ruim 650 ha. Met een gunstige ligging tussen Rotterdam-Mainport en het Duitse Ruhrgebied is er veel goederenverkeer, over weg en water.
Door een goed ondernemingsklimaat en sociaal voorzieningenniveau realiseren we welzijn en welvaart voor ondernemers, werknemers en inwoners van de gemeente Meierijstad.
Meierijstad staat er economisch en sociaal goed voor en dat willen we graag zo houden!
Laten we vooral samen ervoor zorgen dat het goed wonen, werken en leven blijft in Meierijstad en waar de juiste aandacht voor elkaar is. Daar gaan we elke dag opnieuw voor!

  • Waarom ondernemen in Meierijstad

    We proberen ondernemers altijd zo goed mogelijk verder te helpen. U vindt hier een willekeurig aantal ondernemersverhalen die u een indruk geven hoe de gemeente u kan ondersteunen.