Havens

De havens van Meierijstad 

Gemeente Meierijstad beschikt over 2 havens; een passantenhaven en een binnenvaarthaven. Deze havens zijn gelegen aan de doorgaande vaarroute van de Zuid-Willemsvaart. Al van oudsher levert de haven een belangrijke bijdrage aan de economie van de gemeente. Vandaag de dag is de binnenvaarthaven van gemeente Meierijstad één van de grootste binnenvaarthavens van Oost-Brabant. 

Binnenvaarthaven 

Jaarlijks laden en lossen meer dan 3.000 schepen in de havens van Veghel. Hierbij worden ongeveer 30.000 containers geladen en gelost en wordt er jaarlijks 1,4 miljoen ton aan bulk overgeslagen, zoals veevoeder, zand en grind. 

In 2014 is de haven opgewaardeerd. Het kanaal is verbreed naar ongeveer 45 meter en 4.20 meter diepte waardoor het mogelijk is dat schepen van vaarklasse 4 de haven van Veghel aan kunnen doen. Door de verbeteringen aan de Zuid-Willemsvaart zijn de bedrijventerreinen langs het kanaal maar ook de containerterminal beter bereikbaar geworden voor grotere binnenvaartschepen. 

Havenbeheersverordening 

Om de veiligheid in de havens van gemeente Meierijstad te garanderen zijn er regels opgesteld rondom havenbeheer. Deze regels zijn opgenomen in hoofdstuk 10. Havenbeheer binnen de Verordening Fysieke Leefomgeving van gemeente Meierijstad. 

Verordening fysieke leefomgeving gemeente Meierijstad 

Havenmeester 

Heeft u vragen over de binnenvaarthaven? Neem dan contact op met onze havenmeester via havenmeesters@meierijstad.nl of via 06 10 05 81 67

Passantenhaven 

Meer informatie over de passantenhaven van gemeente Meierijstad