Schijndel – Nieuwe Molenheide

Het bedrijventerrein Nieuwe Molenheide is ca. 7,6 ha. groot

Het bedrijventerrein Nieuwe Molenheide (ca. 7,6 ha.) ligt ten noorden van de kern Schijndel.  Op het terrein aan de Zuid-Willemsvaart is een beperkt aantal relatief grootschalige bedrijven gevestigd. Vroeger maakten de gevestigde bedrijven gebruik van transport over water. In de loop der jaren heeft het terrein zich ontwikkeld naar een steeds gevarieerder gebruik. Weinig bedrijven gebruiken het water nog en er zijn ook kleinschaligere bedrijven die een deel van een groter bedrijfspand gebruiken.

Bedrijventerrein Nieuwe Molenheide