Veghel – Bedrijventerrein Veghel-West

Het terrein Oude Haven & Eikelkamp heeft een omvang van 51,5 ha.

Ligging en omvang

Eikelkamp is een wijk met twee bedrijventerreinen. Eikelkamp-Zuidkade is onderdeel van het grotere Bedrijventerrein Oude Haven. Het bedrijventerrein Oliemolen bestaat uit combinaties van bedrijfspanden met woonfunctie, waardoor een woon-werkmilieu is gecreëerd. De wijk is ingedeeld bij deelgebied Veghel-West.

Het terrein Oude Haven & Eikelkamp heeft een omvang van 51,5 hectare en is in zijn geheel uitgegeven.

Bereikbaarheid en interne ontsluiting

Aan de noordzijde wordt het terrein van Dorshout gescheiden door de NCB-Laan. Aan de oost- en zuidzijde grenst het bedrijventerrein aan het woongebied van Veghel.

Industrieterrein Eikelkamp beschikt over een eigen aansluiting op de Rijksweg N279. De A50 is op zeer korte afstand bereikbaar.

Openbare inrichting

Onder de koepel van het programma SmartwayZ.NL hebben partijen de handen ineen geslagen om de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren, zo ook de N279 Veghel-Asten. Deze gezamenlijke aanpak moet leiden tot het vlotste, veiligste, meest robuuste en slimste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Voor meer informatie:www.smartwayz.nl.

Bedrijvigheid

Het bedrijventerrein Oude Haven/Oliemolen huisvest circa 50 bedrijven. De bedrijven bieden werkgelegenheid aan circa 4.470 werknemers. Het bedrijventerrein kent tevens bedrijven die van de van de aftakking havenfunctie van de Zuid-Willemsvaart afhankelijk zijn.

Uitgeefbare kavels

Op de bedrijventerreinen zijn geen uitgeefbare kavels meer beschikbaar.

Bedrijventerrein Veghel-West