Hans van Leuken

Marktmeester

Hans_economische ontwikkelingen Meierijstad_BBK1216_Bianca van den Broek Fotografie

  • Havenmeester beroepsvaart Meierijstad
  • Aanspreekpunt voor watergerelateerde bedrijven en schippers 
  • Uitvoering havenbeheersverordening
  • Advies haven gerelateerde vraagstukken 

Contactgegevens Hans van Leuken