Contact weekmarkt en standplaats

Voor vragen over een solitaire standplaatsvergunning of een weekmarktvergunning

Vraag over een solitaire standplaatsvergunning

Neem dan contact op met de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via

Vraag over een weekmarktvergunning

Neem dan contact op met onze marktmeester via: