Weekmarkten

Informatie over het innemen van een standplaats en het aanvragen van een marktvergunning

Met een marktplaatsvergunning kunt u een standplaats innemen op een van onze 4 weekmarkten. U kunt een plaats op de markt aanvragen als u voldoet aan het volgende:

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het uittreksel is niet ouder dan 3 maanden.
 • U kunt een identiteitskaart of paspoort overleggen. 
 • U bezit een bewijs dat u verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid tijdens uw markthandel. 

De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe. 

Marktplaatsvergunning aanvragen

Materialen, water en elektriciteit 

Heeft u materialen nodig? Dan kunt u hiervoor bij de gemeentewerf terecht. Ook zijn er mogelijkheden om, tegen betaling, gebruik te maken van aanwezige gemeentelijke nutsvoorzieningen. 

Kosten

De kosten voor de vergunning: : € 69,- (voor 2023, zie Verordening leges Meierijstad). Op het heffen van marktgelden is de verordening marktgelden Meierijstad 2023 van toepassing. Het marktgeld wordt forfaitair per volledig kwartaal (13 marktdagen) in rekening gebracht. Het marktgeld bedraagt € 3,17 per strekkende meter standplaats per uur per kwartaal.

Rekenvoorbeeld

De marktgelden voor een kraam van 8 meter voor 4,5 uur per week bedragen: 8 (meter) x 4,5 (uren) x € 3,17 (uurtarief) is € 114,12 per kwartaal (oftewel € 8,77 per marktdag).
Het marktgeld wordt verhoogd met de kosten van elektriciteitsverbruik.

 • Voor regulier verbruik elektriciteit (220V): € 1,89 per markdag.
 • Voor krachtstroom (380V): € 3,17 per marktdag.
Vergunningsproces en beleid

Beleid 

Wilt u zich inschrijven voor een vrijgekomen plek op een van onze weekmarkten? Zorg dan dat u bekend bent met ons beleid op weekmarkten en de marktgeldenverordening. 

Het vergunningsproces 

In het kort: 

 • Vrijkomende plekken op de weekmarkt worden gepubliceerd op de gemeentelijke website, ons digitale gemeenteblad en in de lokale kranten. 
 • U heeft 14 dagen de tijd om uw interesse kenbaar te maken door het digitale inschrijfformulier in te vullen en in te sturen.   
 • Naast algemene informatie wordt u gevraagd om informatie aan te leveren op de 4 criteria waar wij op beoordelen namelijk: 
  • Assortiment 
  • Uitstraling van de uitstalling 
  • Het marktverleden en referenties 
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Per criteria zijn er maximaal 20 punten te behalen. 

 • De inschrijvingen worden beoordeeld door onze marktcommissie, marktmeesters en door de gemeente. 
 • De inschrijving met het hoogste puntenaantal krijgt de vergunning gegund. Bij een gedeelde eerste plaats vindt er een loting plaats.