Weekmarkten

Informatie over het innemen van een standplaats en het aanvragen van een marktvergunning

Met een marktplaatsvergunning kunt u een standplaats innemen op een van onze 4 weekmarkten. U kunt een plaats op de markt aanvragen als u voldoet aan het volgende:

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het uittreksel is niet ouder dan 3 maanden.
 • U kunt een identiteitskaart of paspoort overleggen. 
 • U bezit een bewijs dat u verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid tijdens uw markthandel. 

De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe. 

Marktplaatsvergunning aanvragen

Materialen, water en elektriciteit 

Heeft u materialen nodig? Dan kunt u hiervoor bij de gemeentewerf terecht. Ook zijn er mogelijkheden om, tegen betaling, gebruik te maken van aanwezige gemeentelijke nutsvoorzieningen. 

Kosten

De kosten voor de vergunning: € 71,- (zie Verordening leges Meierijstad 2024).

Voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond betaald u marktgeld. Op het heffen van marktgelden is de Verordening marktgelden Meierijstad 2024 van toepassing. Het marktgeld wordt forfaitair per volledig kwartaal (13 marktdagen) in rekening gebracht. Het marktgeld bedraagt € 3,29 per strekkende meter standplaats per uur per kwartaal.

Rekenvoorbeeld

De marktgelden voor een kraam van 8 meter voor 4,5 uur per week bedragen: 8 (meter) x 4,5 (uren) x € 3,17 (uurtarief) is € 114,12 per kwartaal (oftewel € 8,77 per marktdag).
Het marktgeld wordt verhoogd met de kosten van elektriciteitsverbruik.

 • Voor regulier verbruik elektriciteit (220V): € 1,89 per markdag.
 • Voor krachtstroom (380V): € 3,17 per marktdag.
Vergunningsproces en beleid

Beleid 

Wilt u zich inschrijven voor een vrijgekomen plek op een van onze weekmarkten? Zorg dan dat u bekend bent met ons beleid op weekmarkten en de marktgeldenverordening. 

Het vergunningsproces 

In het kort: 

 • Vrijkomende plekken op de weekmarkt worden gepubliceerd op de gemeentelijke website, ons digitale gemeenteblad en in de lokale kranten. 
 • U heeft 14 dagen de tijd om uw interesse kenbaar te maken door het digitale inschrijfformulier in te vullen en in te sturen.   
 • Naast algemene informatie wordt u gevraagd om informatie aan te leveren op de 4 criteria waar wij op beoordelen namelijk: 
  • Assortiment 
  • Uitstraling van de uitstalling 
  • Het marktverleden en referenties 
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Per criteria zijn er maximaal 20 punten te behalen. 

 • De inschrijvingen worden beoordeeld door onze marktcommissie, marktmeesters en door de gemeente. 
 • De inschrijving met het hoogste puntenaantal krijgt de vergunning gegund. Bij een gedeelde eerste plaats vindt er een loting plaats.