Standplaatsen

Overzicht standplaatsen en informatie over vergunning aanvragen, beleid, materialen, water en elektriciteit en kosten

Binnen Meierijstad zijn diverse locaties aangewezen waar het mogelijk is om een standplaats in te nemen. Hierin zijn verschillende opties mogelijk. Denk hierbij aan

 • een vaste standplaats om bloemen te verkopen of
 • bijvoorbeeld in het seizoen kerstbomen.

Vergunning

 • Met een standplaatsvergunning kunt u helaas geen vaste plaats op een jaarmarkt of weekmarkt innemen.
 • Daarnaast kunt u geen vergunning aanvragen voor de verkoop van oliebollen in de maanden november en december. Deze worden uitgegeven via een vooraf bekend gemaakte inschrijfprocedure.  

Voor het innemen van een standplaats heeft u een vergunning nodig. Aanvragen worden getoetst op ons beleid. U ontvangt na het indienen van uw aanvraag binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. 

Vrijgekomen standplaats Hoofdstraat Veghel

Per 9 juni 2023 komt de vaste standplaats op locatie Hoofdstraat Veghel op vrijdag vrij. Mocht u deze standplaats willen innemen dan kunt u dit tot en met 27 juni kenbaar maken via vergunningen@meierijstad.nl. Hierbij vermeld u 

 • de basisgegevens van uw standplaats en
 • (1) het soort product dat u verkoopt,
 • (2) een foto van uw standplaats,
 • (3) of u in het verleden of op dit moment al een standplaats in de gemeente Meierijstad inneemt en
 • (4) in hoeverre u aandacht heeft voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Standplaatsvergunning aanvragen  

Materialen, water en elektriciteit  

Heeft u materialen nodig? Dan kunt u hiervoor bij de gemeentewerf terecht. Ook zijn er mogelijkheden om, tegen betaling, gebruik te maken van aanwezige gemeentelijke nutsvoorzieningen. 

Kosten 

De kosten voor de vergunning:  € 69,- (voor 2023, zie Verordening leges Meierijstad). Voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond betaald u marktgeld. Op het heffen van marktgelden is de verordening marktgelden Meierijstad 2023 van toepassing. Het marktgeld wordt forfaitair per volledig kwartaal (13 marktdagen) in rekening gebracht. Het marktgeld bedraagt € 3,17 per strekkende meter standplaats per uur per kwartaal.

Rekenvoorbeeld

De marktgelden voor een kraam van 8 meter voor 4,5 uur per week bedragen: 8 (meter) x 4,5 (uren) x € 3,17 (uurtarief) is € 114,12 per kwartaal (oftewel € 8,77 per marktdag).
Solitaire standplaatsen zijn fiscaal gelijk met standplaatsen op weekmarkten en hiervoor geldt ook bovenstaande tariefberekening.
Het marktgeld wordt verhoogd met de kosten van elektriciteitsverbruik.

 • Voor regulier verbruik elektriciteit (220V): € 1,89 per markdag.
 • Voor krachtstroom (380V): € 3,17 per marktdag.
Beleid

Heeft u een standplaats of wilt u graag een standplaats innemen dan zijn de volgende beleidsdocumenten van kracht: