Standplaatsen

Overzicht standplaatsen en informatie over vergunning aanvragen, beleid, materialen, water en elektriciteit en kosten

Binnen Meierijstad zijn diverse locaties aangewezen waar het mogelijk is om een standplaats in te nemen. Hierin zijn verschillende opties mogelijk. Denk hierbij aan

  • een vaste standplaats om bloemen te verkopen of
  • bijvoorbeeld in het seizoen kerstbomen.

Vergunning

  • Met een standplaatsvergunning kunt u helaas geen vaste plaats op een jaarmarkt of weekmarkt innemen.
  • Daarnaast kunt u geen vergunning aanvragen voor de verkoop van oliebollen in de maanden november en december. Deze worden uitgegeven via een vooraf bekend gemaakte inschrijfprocedure.  

Voor het innemen van een standplaats heeft u een vergunning nodig. Aanvragen worden getoetst op ons beleid. U ontvangt na het indienen van uw aanvraag binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. 

Het is raadzaam om eerst het overzicht te raadplegen om na te gaan of er nog ruimte is op een locatie. Een aantal belangrijke regels zijn;

  • Als het maximaal aantal vergunningen uitgegeven is kan geen nieuwe vergunning verleend worden.
  • Bij een maximaal van 3 vergunningen mag er per branche maar voor één dagdeel een vergunning verleend worden.
  • Bij een maximaal van 8 vergunningen mag er per branche maar voor twee dagdelen of één hele dag een vergunning verleend worden.

Standplaatsvergunning aanvragen  

Materialen, water en elektriciteit  

Heeft u materialen nodig? Dan kunt u hiervoor bij de gemeentewerf terecht. Ook zijn er mogelijkheden om, tegen betaling, gebruik te maken van aanwezige gemeentelijke nutsvoorzieningen. 

Kosten

De kosten voor de vergunning: € 71,- (zie Verordening leges Meierijstad 2024).

Voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond betaald u marktgeld. Op het heffen van marktgelden is de Verordening marktgelden Meierijstad 2024 van toepassing. Het marktgeld wordt forfaitair per volledig kwartaal (13 marktdagen) in rekening gebracht. Het marktgeld bedraagt € 3,29 per strekkende meter standplaats per uur per kwartaal.

Rekenvoorbeeld

De marktgelden voor een kraam van 8 meter voor 4,5 uur per week bedragen: 8 (meter) x 4,5 (uren) x € 3,29 (uurtarief) is € 118,44 per kwartaal (oftewel € 9,11 per marktdag).
Reguliere standplaatsen (niet op de weekmarkt, wel op een aangewezen locatie) zijn fiscaal gelijk met standplaatsen op weekmarkten en hiervoor geldt ook bovenstaande tariefberekening.
Het marktgeld wordt verhoogd met de kosten van elektriciteitsverbruik.

  • Voor regulier verbruik elektriciteit (220V): € 1,96 per marktdag.
  • Voor krachtstroom (380V): € 3,29 per marktdag.
Beleid

Heeft u een standplaats of wilt u graag een standplaats innemen dan zijn de volgende beleidsdocumenten van kracht: