Locatiecheck

Een bedrijf starten kan niet op iedere locatie. Controleer voordat u een pand huurt of koopt altijd eerst of uw bedrijfsactiviteit op de betreffende locatie is toegestaan.

De gebruiksmogelijkheden van een locatie zijn opgenomen in een omgevingsplan. Dit kunt u zelf checken met de vergunningscheck. Hier kunt u ook terecht om een schetsplan in te dienen bij de gemeente.

Schetsplan

Met een schetsplan kunt u door ons laten beoordelen of uw bedrijfsactiviteiten haalbaar zijn op basis van het omgevingsplan. Als wij uw plan als onhaalbaar beoordelen, dan zullen wij indien mogelijk een andere procedure aanraden of aanknopingspunten geven waarmee u de haalbaarheid van uw plan kunt vergroten.
U moet bij uw plan onder andere overzichtelijke tekeningen toevoegen van de huidige en gewenste situatie. Hoe duidelijker uw plannen zijn, hoe sneller wij het plan kunnen beoordelen. Let wel, hieruit kunnen geen rechten ontleend worden.

Verzoek behandelen schetsplan

Kosten

In 2023 bedragen de kosten voor de beoordeling van een schetsplan voor activiteiten (alleen gebruik): € 90,-. Als uw schetsplan binnen 6 maanden leidt tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning, dan worden de kosten voor uw schetsplan in mindering gebracht op de kosten voor de omgevingsvergunning.