Inzameling zuiver snoeihout buitengebied

Zuiver snoeihout is zeer geschikt voor het opwekken van duurzame energie. Daarom zamelen we in de maanden maart en november in het buitengebied van de gemeente Meierijstad op afroep aan huis zuiver snoeihout in. U leest hier aan welke voorwaarden u moet voldoen bij het aanbieden. En hoe u zich kunt aanmelden voor deze ophaalservice. Dit gebeurt tussen 1 november en 30 november 2022. 

Kwaliteitseisen snoeihout

Het snoeihout moet aan kwaliteitseisen voldoen, omdat het wordt gebruikt voor het opwekken van duurzame energie.

 • Het hout is schoon en er zit geen blad aan.
 • Coniferen, laurieren, boomstronken of timmerhout vallen niet onder dit snoeihout.
 • Aan het hout zit geen zand/grond. Daarom kunt u het hout het beste op een (redelijk) droge plek neerleggen.
 • Niet bij elkaar gebonden of op een andere manier verpakt.

Planning november 2022

Tussen 1 en 30 november 2022 halen wij snoeihout op buiten de bebouwde kom. Meld uw snoeihout in deze periode aan zodat het wordt opgehaald.

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf 1 tot en met 30 november 2022. U kunt het snoeihout aanmelden als u het voor ons op de goede manier heeft klaargelegd. Wij doen ons best om het binnen één week op te halen. Over de manier van aanmelden ontvangen inwoners buiten de bebouwde kom meer informatie.

Meld uw snoeihout aan

Regels bij aanbieden snoeihout

 • Het hout is afkomstig van percelen die buiten de bebouwde kom van Meierijstad liggen.
 • Het hout ligt op uw eigen perceel.
 • De houthoop is goed bereikbaar, zodat het hout met een kraan op een vrachtauto kan worden geladen. Zorg dat de lengtes niet meer dan 4 meter zijn.
 • Hout dat meer dan 6 meter vanaf een verharding ligt kunnen we niet laden.
 • Het hout ligt niet tegen en onder bomen.
 • De houthoop is minimaal 3 m3 groot.
 • Het snoeihout is niet afkomstig van boomkwekerijen, fruittelers e.d. Dat is namelijk bedrijfsafval.
 • Snoeihout dat niet voldoet aan bovenstaande regels kunnen wij niet meenemen.

Prijs

De ophaalservice is gratis.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of komt u er niet helemaal uit? Neem dan contact op met gemeente Meierijstad via info@meierijstad.nl onder ververmelding van Snoeihoutronde of bel naar 14 0413.