Inzameling snoeihout buitengebied

Informatie over ophalen snoeihout in buitengebied

Zuiver snoeihout is zeer geschikt voor het opwekken van duurzame energie. Daarom zamelen we in de maanden maart en november in het buitengebied van de gemeente Meierijstad op afroep aan huis zuiver snoeihout in.

U leest hier aan welke voorwaarden u moet voldoen bij het aanbieden. En hoe u zich kunt aanmelden voor deze ophaalservice. 

Kwaliteitseisen snoeihout

Het snoeihout moet aan kwaliteitseisen voldoen, omdat het wordt gebruikt voor het opwekken van duurzame energie.

 • Het hout is schoon.
 • Coniferen, laurieren, boomstronken of timmerhout vallen niet onder dit snoeihout.
 • Aan het hout zit geen zand/grond. Daarom kunt u het hout het beste op een (redelijk) droge plek neerleggen.
 • Niet bij elkaar gebonden of op een andere manier verpakt.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk tot en met 31 maart 2023.

Aanmelden snoeihout ophalen

Regels bij aanbieden snoeihout

 • Het hout is afkomstig van percelen die buiten de bebouwde kom van Meierijstad liggen.
 • Het hout ligt op uw eigen perceel.
 • De houthoop is goed bereikbaar, zodat het hout met een kraan op een vrachtauto kan worden geladen. Zorg dat de lengtes niet meer dan 4 meter zijn.
 • Hout dat meer dan 6 meter vanaf een verharding ligt kunnen we niet laden.
 • Het hout ligt niet tegen en onder bomen.
 • De houthoop is minimaal 3 m3 groot.
 • Het snoeihout is niet afkomstig van boomkwekerijen, fruittelers e.d. Dat is namelijk bedrijfsafval.
 • Snoeihout dat niet voldoet aan bovenstaande regels kunnen wij niet meenemen.

Prijs

De ophaalservice is gratis.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of komt u er niet helemaal uit? Neem dan contact op met gemeente Meierijstad via info@meierijstad.nl onder ververmelding van Snoeihoutronde of bel naar 14 0413.