Asbest en golfplaten verwijderen

Wilt u meer of minder dan 35 m2 asbest verwijderen?

Minder dan 35m2

Als u als particulier minder dan 35m2 asbest wil verwijderen, dan moet u een melding doen. Het kan gaan om platen, onbeschadigde bakken/potten of niet-gelijmde vloerbedekking. Schakel voor vastgelijmde vloerbedekking een asbestverwijderaar in.

Melding asbest en golfplaten

Een melding voor sloopwerkzaamheden moet minimaal vier weken voor de werkzaamheden ingediend worden.

Meer dan 35m2

Voor het verwijderen van meer dan 35m2 asbest of losse buizen heeft u een sloopmelding nodig. U geeft aan om hoeveel asbest het gaat en hoe het is verwerkt of opgeslagen. In verband met uw gezondheid mag u het niet zelf slopen. Hiervoor moet u een gecertificeerd asbestverwijderaar inschakelen. Een onderneming moet altijd een sloopmelding voor het slopen van asbest aanvragen.

Sloopmelding via het omgevingsloket

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413 of e-mail: vergunningen@meierijstad.nl.

Voorwaarden

U moet de sloopmelding minimaal 5 werkdagen van tevoren doen.

Bij geschroefde asbesthoudende platen is het volgende van belang:

 • De asbestvezels zijn hechtgebonden;
 • Het zijn geen dakleien;
 • De platen komen van een woning of bijgebouw;
 • Deze woning of het bijgebouw mag niet gebruikt of bedoeld zijn als bedrijfsgebouw;
 • De hoeveelheid is maximaal 35m2 per kadastraal perceel.

Bij vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking is het volgende van belang:

 • Deze zijn afkomstig uit een woning of uit een op het erf hiervan staand bijgebouw;
 • De hoeveelheid is maximaal 35m2 per kadastraal perceel

Ook voor de verwijdering van asbestvrije golfplaten moet u een melding doen.

Bij de melding moet u de volgende bijlagen toevoegen:

 • Situatietekening van de locatie waar het asbest verwijderd gaat worden

Moet u voor de werkzaamheden gebruik maken van gemeentegrond? Het kan zijn dat u hiervoor een aparte ontheffing moet aanvragen. Kijk voor alle informatie op de pagina Gemeentegrond gebruiken.

Asbest herkennen

Alle asbesthoudende materialen hebben een vezelige structuur. Dit is bij hechtgebonden producten en materialen vaak moeilijk te zien. Alleen in een laboratorium kan met 100% zekerheid worden vastgesteld of een materiaal of product asbest bevat. Een uitgebreid overzicht van toepassingen van asbest is te vinden in de VROM brochure “Asbest in en om het huis”. De brochure is te downloaden op www.rijksoverheid.nl. Meer informatie over asbest kunt u vinden op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Asbest verwijderen
 • Pak het asbest dubbel in. Gebruik hiervoor speciale asbestzakken of doorzichtig plastic folie van minimaal 0,2 mm, bv. transparant landbouwplastic of helder tafelzeil. Dit is verkrijgbaar bij bouwmarkten, bij bedrijven die asbest verwijderen of online te bestellen (zoek op 'asbestfolie' of 'asbest verpakken').
 • Sluit het luchtdicht af met sterke tape. Verstevig ook de hoeken met tape. Gebruik géén vuilniszakken en/of schildersplakband.
 • Asbest logoOp het pakket geeft u duidelijk aan dat het om asbest gaat, bijvoorbeeld met dit asbestlogo:

Tips bij het verwijderen van asbest

Bij het bewerken van asbest komen gevaarlijke vezels vrij. Ga er dus zorgvuldig mee om. De gemeente adviseert u:

 • het geheel nat te spuiten
 • delen zo veel mogelijk intact te laten
 • persoonlijke bescherming te dragen (mondkapje, na gebruik mee afvoeren)

Asbest inleveren particulieren

Verpak het asbest en lever het in bij een van de milieustraten, samen met de schriftelijke toestemming die u van ons heeft ontvangen nadat u melding heeft gedaan. U mag het asbest pas verwijderen nadat u toestemming heeft. Het afleveren van asbesthoudende materialen is niet gratis. Verpak het materiaal dubbel in stevig plasticfolie. Het plastic waarin u het asbest verpakt moet minimaal 0,2 millimeter dik zijn. Plasticfolie vergelijkbaar met huisvuilzakken is te dun en ongeschikt. Plak het pakket goed dicht met tape. Maak het pakket niet te zwaar: u moet de pakketten zelf handmatig in de container leggen. Hiervoor is geen hulp(middel) aanwezig.