Tarieven 2020

Bekijk de diverse tarieven voor 2020

Diverse tarieven Meierijstad 2020

Onroerende zaakbelasting
Onroerende zaakbelasting % van de WOZ-waarde:
Eigenaar woning 0,11019%
Eigenaar niet-woning 0,20112%
Gebruiker niet-woning 0,18683%
Rioolheffing
Rioolheffing % van de WOZ-waarde:  
Eigenaar woning 0,03344% maximum aanslagbedrag
5000,00
Eigenaar niet-woning 0,03344% maximum aanslagbedrag
5000,00
Gebruiker woning: aantal personen dat op 1-1-2020 ingeschreven is, of wanneer belastingplicht later start: bij aanvang belastingplicht
bewoond door één persoon € 69,00  
bewoond door twee of meer personen € 81,00  
Gebruiker niet-woning: bij een afgevoerde hoeveelheid water:
1 t/m 500 m3 € 81,00  
501 t/m 1.000 m3 € 165,00  
1.001 t/m 2.000 m3 € 333,00  
2.001 t/m 5.000 m3 € 666,00  
5.001 t/m 10.000 m3 € 1.191,00  
10.001 t/m 20.000 m3 € 1.908,00  
20.001 t/m 50.000 m3 € 2.670,00  
50.001 t/m 100.000 m3 € 3.201,00  
Meer dan 100.000m3 € 3.522,00  
Afval
Afvalstoffenheffing (woningen)
vast bedrag per perceel per jaar: € 141,00
ledigen gft-container(140 liter en 240 liter) is gratis  
bedrag per lediging 40 liter restcontainer: € 2,50
bedrag per lediging 80 liter restcontainer: € 5,00
bedrag per lediging 140 liter restcontainer: € 8,75
bedrag per lediging 240 liter restcontainer: € 15,00
ondergrondse verzamelcontainer 30ltr, per storting: € 1,80
ondergrondse verzamelcontainer 60ltr, per storting: € 3,75
bovengrondse verzamelcontainer, bovenop vastrecht, per maand € 10,00
Op aanslagbiljet 2020 staat vastrecht 2020 en ledigingen 2019

Let op: 
Op aanslagbiljet 2020 staat vastrecht 2020 en ledigingen 2019. Let op; voor de ledigingen 2019 is het niet mogelijk kwijtschelding aan te vragen.

Afval: tarieven omwisselen of nieuwe container Prijs per perceel
Omwisselen restcontainer klein naar 240 liter € 55,00
Omwisselen restcontainer 240 liter naar 140 liter gratis
Nieuwe restcontainer. Als deze gestolen of onherstelbaar beschadigd is door eigen toedoen. Uitgezonderd nieuw woonadres of een door politie opgesteld bewijs van vermissing. € 55,00
Omwisselen gft-container klein naar 240 liter € 25,00
Omwisselen gft-container 240 liter naar 140 liter gratis
Nieuwe gft-container 40 liter (hoogbouw) gratis
Nieuwe gft-container. Als deze gestolen of onherstelbaar beschadigd is door eigen toedoen. Uitgezonderd nieuw woonadres of een door politie opgesteld bewijs van vermissing € 55,00
Extra gft-container € 55,00

 

Afval: slot restcontainer en druppel ondergrondse Prijs per perceel
Plaatsen van een slot op een restcontainer € 25,00
Nieuwe druppel voor de ondergrondse verzamelcontainer € 25,00
Reinigingsrecht
Reinigingsrecht (niet-woningen) inclusief 21% BTW
vast bedrag per perceel per jaar: € 225,00
bedrag per lediging 140 liter restcontainer: € 8,75
bedrag per lediging 240 liter restcontainer: € 15,00
bedrag per lediging verzamelcontainers 660 liter  € 16,00
bedrag per lediging verzamelcontainers 1000 liter  € 24,00
bedrag per lediging verzamelcontainers 1100 liter  € 27,00
ondergrondse verzamelcontainer, per storting: € 3,75
Toeristenbelasting
Toeristenbelasting  
De tarieven voor belastingjaar 2020 per persoon per overnachting:  
Hotels, pensions en B&B’s € 1,50
Recreatieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens (inclusief pleziervaartuigen) en particulier verhuurde woningen € 1,00
Reclamebelasting
Reclamebelasting Veghel
  Tarief per jaar
Tariefgebied A  
Oppervlakte van de reclameobjecten:  
Minder dan 0,1 m² nihil
Van 0,1 m² tot 5 m² € 444,00
Van 5,0 m²  tot 10,0 m² € 660,00
Van 10,0 m²  tot 20,0 m² € 888,00
Van 20,0 m²  tot 50,0 m² € 1.104,00
Vanaf 50,0 m² € 1.332,00
   
Tariefgebied B   
Oppervlakte van de reclameobjecten:  
Minder dan 0,1 m² nihil
Van 0,1 m² tot 5 m² € 324,00
Van 5,0 m²  tot 10,0 m² € 504,00
Van 10,0 m²  tot 20,0 m² € 660,00
Van 20,0 m²  tot 50,0 m² € 900,00
Vanaf 50,0 m² € 1.056,00

 

 Reclamebelasting Schijndel
  Tarief per jaar
Tariefgebied A   
Oppervlakte van de reclameobjecten:  
Minder dan 0,2 m² nihil
Van 0,2 m² tot 10,0 m² € 648,00
Van 10,0 m²  tot 20,0 m² € 756,00
Vanaf 20,0 m² € 804,00
   
Tariefgebied B   
Oppervlakte van de reclameobjecten:  
Minder dan 0,2 m² nihil
Van 0,2 m² tot 10,0 m² € 546,00
Van 10,0 m²  tot 20,0 m² € 648,00
Vanaf 20,0 m² € 708,00

 

Reclamebelasting Sint-Oedenrode
  Tarief per jaar Tarief per kwartaal
1 tariefgebied    
Oppervlakte van de reclameobjecten:    
Minder dan 0,1 m² nihil nihil
Van 0,1 m² tot 10,0 m² € 472,00 € 118,00
Van 10,0 m²  tot 20,0 m² € 688,00 € 172,00
Vanaf 20,0 m² € 888,00 € 222,00
Begraafplaatsrechten

De hoogte van de begraafplaatsrechten is terug te vinden in de Verordening begraafplaatsrechten en bijbehorende tarieventabel.

Leges

Kijk voor de Legesverordening Meierijstad 2020 op de website van overheid.nl.