Tarieven begraafplaatsrechten 2022

  Verlenen van rechten Kosten
Tarieventabel begraafplaatsrechten 2022
1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier (urnen) graf wordt geheven:

1.1.1 voor een periode van 20 jaar € 678,-
1.1.2

voor het verlengen van het bij 1.1.1 genoemde recht met 10 jaar

€ 339,-
1.3

Voor het verlenen van het recht een urnennis wordt geheven:

1.3.1 voor een periode van 20 jaar € 678,-
1.3.2 voor het verlengen van het bij 1.3.1 genoemde recht met 10 jaar € 339,-
1.4 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf wordt geheven:  
1.4.1 voor een periode van 30 jaar € 589,-
1.4.2 voor een periode van 20 jaar € 543,-
1.4.3 voor het verlengen van het bij 1.4.1 genoemde recht met 10 jaar € 271,-

 

  Begraven en bijzetten van asbussen Kosten
2.1 Voor het begaven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven € 1079,-
Begraven en bijzetten van asbussen
2.2 Voor het begraven van een urn wordt geheven  € 734,-
2.3 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven € 813,-
2.4 Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis wordt geheven € 124,-
2.5 Voor het bijzetten van een asbus of urn van een kind in een urnennis wordt geheven € 99,-
2.6 Voor het schudden van een graf wordt geheven € 219,-
2.7 Voor het begraven of bijzetten op buitengewone uren worden de rechten bedoeld in 2.1 tot en met 2.6 verhoogd met 50%

 

Onderhoud Kosten
Onderhoud
3.1 Voor het door of vanwege de gemeente schoonhouden en verzorgen van de begraafplaats wordt per jaar geheven:
3.1.1 voor een particulier (urnen) graf of urnennis € 60,-
3.1.2 voor een particulier kindergraf € 48,-
 3.1.3 voor een algemeen graf € 60,-
3.1.4 voor een algemeen kindergraf € 48,-
3.2 De bij 3.1.1 tot en met 3.1.4 genoemde rechten worden voor de eerste maal geheven over het kalander jaar volgens op dat waarin het begraven heeft plaatsgevonden
3.3 De rechten als bedoeld in 3.1.1 en 3.1.2 kunnen worden afgekocht door voldoening van een bedrag ineens:
3.3.1 voor een particulier (urnen) graf of urnennis voor een periode van 20 jaar € 782,20
3.3.2 voor een particulier (urnen) graf of urnennis voor een periode van 10 jaar € 411,10
3.3.3 voor een particulier (urnen) graf of urnennis voor een periode van 5 jaar € 215,55
3.3.4 voor een particulier kindergraf voor een periode van 30 jaar € 938,64
3.3.5 voor een particulier kindergraf voor een periode van 20 jaar € 625,76
3.3.6 voor een particulier kindergraf voor een periode van 10 jaar € 332,88
3.3.7 voor een particulier kindergraf voor een periode van 5 jaar € 176,44

 

Omschrijving Kosten
Diversen
4.1  Voor het individueel op aanvraag opgraven van een lijk wordt geheven
4.1.1 langer dan 25 jaar € 739,-
4.1.2 tussen de 20 en 25 jaar € 895,-
4.1.3 tussen de 15 en 20 jaar € 1.082,-
4.1.4 tussen de 10 en 15 jaar € 1.336,-
4.1.5 tussen de 5 en 10 jaar € 1.729,-
4.1.6 tussen de 0 en 5 jaar € 2.065,-
4.1.7 een kind tot 12 jaar € 290,-
4.2 Voor het opgraven van een overledene begraven in een lijkomhulsel worden de rechten bedoeld in 4.1 verhoogd met 50%
4.3 Voor het individueel op aanvraag uitnemen van een asbus uit een urnennis wordt geheven € 149,35
4.4 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven € 89,-

Meer informatie

Het totale overzicht leest u in de Verordening begraafplaatsrechten Meierijstad 2022.