De heer J.H.A.A. (Hans) Rijkers (1963) uit Keldonk

  • 1986 – 1994: voorzitter en secretaris van de Katholieke Plattelands Jongeren, afdeling Keldonk.
  • 1987 – heden: bestuurslid (1987 – 1990) en voorzitter (1990 – heden) van Toneelvereniging Plankwerk.
  • 1993 – 2001: bestuurslid en voorzitter (1998 – 2001) van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (thans Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie; ZLTO), afdeling Keldonk.
  • 2001 – heden: vrijwilliger bij en secretaris (2001 – 2011) van ZLTO De Meierij.
  • 2001 – heden: vrijwilliger bij en secretaris, penningmeester van de ZLTO-dorpscommissie Keldonk.
  • 2014 – heden: voorzitter van de commissie Zorg & Welzijn van de Stichting Dorpsraad Keldonk. Decorandus draagt onder andere bij aan het initiëren, het opzetten en organiseren van activiteiten. Daarnaast verzorgt hij de secretariële- en financiële zaken van de commissie en is hij secretaris van de commissie AED.