De heer P.J.J. (Peter) Termeer (1945) uit Sint-Oedenrode

  • 1968 – heden: vrijwilliger bij het Roois Gemengd Koor te Sint-Oedenrode.
  • 1974 – heden: medeoprichter van en vrijwilliger bij het Roois Kamerkoor te Sint-Oedenrode. Decorandus beheert onder andere de door hem opgezette website, hij onderhoudt het digitaal muziekarchief, hij verwerkt de digitale partituren en de bijbehorende digitale oefenbestanden, hij maakt geluidsopnames van de optredens en bewerkt deze en verder verricht hij allerlei hand- en spandiensten voor het koor.
  • 1996 – heden: vrijwilliger bij Welzijn De Meierij. Decorandus zet zich onder andere in voor de “Knoppendienst” (hulp bieden aan senioren om een bepaald probleem op te lossen aan bijvoorbeeld de televisie, telefoon, internet of gehoorapparaten).