Mevrouw A.M. (Tonny) Tielemans – Van Alphen (1940) uit Keldonk

  • 1987 – heden: vrijwilligster bij Geloofsgemeenschap Antonius van Padua te Keldonk. Decoranda fungeert onder andere als redacteur van het parochieblad, is sinds 2000 wijkcontactpersoon en houdt voor haar wijk de ledenadministratie bij.
  • 1998 – 2017: secretaris van de KBO, afd. Erp-Keldonk-Boerdonk.
  • Naast haar functie als secretaris heeft mevrouw zitting gehad in diverse werkgroepen, was ze voorzitter van de commissie ter organisatie van de jaarlijkse Internationale Dag van de Ouderen en was ze coördinator van de groep Zingeving.
  • 2018 – heden: secretaris van het ouderenkoor Vrolijk Zingen Wij te Keldonk.