Herindeling 2017

Proces herindeling Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

December 2013

 • Na elkaars nieren te hebben geproefd, is de kogel door de kerk. De colleges van B en W van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel gaan werken aan een herindelingsontwerp voor een nieuw te vormen gemeenten. Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel gaan zowel ambtelijk als bestuurlijk fuseren.

November 2014

 • Inwoners van de drie gemeenten kunnen kiezen uit drie nieuwe namen voor de toekomstige gemeente: Koevering, Meierijstad en Land van Rode, Veruit de meeste stemmen gaan naar Meierijstad.
 • Het herindelingsontwerp wordt samen met de visie op de nieuwe gemeente vastgesteld: een gemeente met een missie en met ambities.
 • Consultatie alle buurgemeenten: alle buurgemeenten die grenzen aan Meierijstad zijn gevraagd naar hun mening m.b.t. de fusie. Alle gespreksverslagen hiervan maken onderdeel uit van het herindelingsontwerp.
 • Herindelingsscan: door de provincie is er een financiële scan gemaakt van de toekomstige gemeente Meierijstad. De uitkomst van deze scan is positief.

Maart 2015

 • Vaststelling herindelingsadvies verstuurd naar de Provincie

April 2015

 • Gedeputeerde Staten staan positief tegenover de samenvoeging van de 3 gemeenten, het herindelingsadvies is doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk.

Augustus 2015

 • De ministerraad heeft positief gereageerd op het voorstel van minister Plasterk.

September 2015

 • De Raad van State heeft positief geadviseerd.

Februari 2016

 • De meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich positief uitgesproken.

Maart 2016 

 • Eerste Kamer heeft ingestemd met het Wetsvoorstel
 • publicatie in Staatsblad, de herindelingswet is getekend door Koning Willem Alexander en gepubliceerd in het Staatsblad

23 November 2016

 • Verkiezingen nieuwe Gemeenteraad

31 December 2016 (24.uur)

 • Aftreden zittende raadsleden

02 Januari 2017

 • Eerste bijeenkomst nieuwe gemeenteraad Meierijstad en installatie nieuwe raadsleden