Leefbaarheidsmonitor

De gemeente heeft in 2019 een uitgebreid onderzoek gehouden om inzicht te krijgen in de leefbaarheidsbeleving van inwoners van de wijken en dorpen. In dit onderzoek werden verschillende thema’s onderzocht, bijvoorbeeld: bereikbaarheid, veiligheid, staat van de openbare ruimte, verbondenheid en gezondheid onderzocht. De inwoners vinden het over het algemeen goed wonen in Meierijstad. Het gemiddeld rapportcijfer voor prettig wonen in de buurt is in 2019 een 7,9. En over het algemeen voelen inwoners zich ook veilig in Meierijstad. Zij geven als gemiddeld rapportcijfer voor veiligheid in de buurt een 7,8. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek gaat de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke partners verder werken aan een optimaal woon-, en leefklimaat.

Wat biedt de monitor?

De monitor biedt de mogelijkheid om op verschillende aspecten van leefbaarheid in te zoomen. Zo kunt u de resultaten uitsplitsen naar bijvoorbeeld leeftijd, gezinssituatie of opleiding. Ook kunt u de resultaten bekijken per wijk of dorp. Tot slot kunt u feitelijke informatie in de monitor vinden over bijvoorbeeld de woningvoorraad, het aantal voorzieningen en meldingen van overlast.

Ga naar de leefbaarheidsmonitor

Deze leefbaarheidsmonitor kunt u het beste openen in Google Chrome of Firefox.

Hoe kunt u de monitor gebruiken?

Hieronder vindt u een aantal video’s. In deze video’s wordt de werking van de monitor stap voor stap uitgelegd.

  1. De Monitor op Hoofdlijnen
  2. De Dashboards
  3. Het totaaloverzicht enquête

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op via info@meierijstad.nl.