Leefbaarheidsmonitor

De gemeente heeft in 2022 een uitgebreid onderzoek gehouden om inzicht te krijgen in de leefbaarheidsbeleving van inwoners van de wijken en dorpen. In dit onderzoek zijn verschillende thema’s onderzocht, bijvoorbeeld: bereikbaarheid, veiligheid, staat van de openbare ruimte, verbondenheid en gezondheid onderzocht. De inwoners vinden het over het algemeen goed wonen in Meierijstad.

Het gemiddeld rapportcijfer voor prettig wonen in de buurt is in 2022 een 7,9. En over het algemeen voelen inwoners zich ook veilig in Meierijstad. Zij geven als gemiddeld rapportcijfer voor veiligheid in de buurt een 7,9. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek gaat de gemeente samen met inwoners en haar maatschappelijke partners zoals welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties, wijk- en dorpsraden en politie  verder werken aan een optimaal woon-, en leefklimaat.

Wat biedt de monitor?

De monitor biedt de mogelijkheid om op verschillende aspecten van leefbaarheid in te zoomen. Zo kunt u

  • de resultaten uitsplitsen naar bijvoorbeeld leeftijd, gezinssituatie of opleiding.
  • de resultaten bekijken per wijk of dorp.
  • de verschillen in resultaten zien ten opzichte van het onderzoek van 2019.
  • Tot slot kunt u feitelijke informatie in de monitor vinden over bijvoorbeeld de woningvoorraad, het aantal voorzieningen en meldingen van overlast.

Ga naar de leefbaarheidsmonitor

Deze leefbaarheidsmonitor kunt u het beste openen in Google Chrome of Firefox.

Vragen

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op via info@meierijstad.nl.