Tweede Kamerverkiezing 22 november 2023

  • Uitslag Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023

    In de databank van de Kiesraad vindt u de uitslagen per partij per gemeente. Uitslagen van stembureaus en stemmen op kandidaten vindt u op data.overheid.nl

  • De Kiesraad

    De Kiesraad staat voor een eerlijk, transparant en controleerbaar verkiezingsproces. De Kiesraad treedt bij verschillende verkiezingen op als centraal stembureau. Verder is de Raad adviesorgaan en informatiecentrum op het gebied van kiesrecht en verkiezingen.

  • Tweede Kamer

    De officiële website van de Tweede Kamer.