Wet open overheid

De wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken. De Woo maakt toegang tot publieke informatie een recht van burgers. 

Een verzoek indienen kan op verschillende manieren. Eenvoudige verzoeken kunnen telefonisch of aan de balie worden behandeld. Hiervoor kunt u bellen via telefoonnummer 14 0413.

Heeft u een groter verzoek of bent u op zoek bent naar een formeel besluit? Gebruik dan het aanvraagformulier. Dan krijgt u de gevraagde informatie. Mocht uw vraag niet duidelijk genoeg zijn, nemen wij contact met u op.

Dien een informatieverzoek in

Welke informatie geven wij?

Wij vinden openbaarheid erg belangrijk. Alle aanwezige informatie zal dan ook worden gegeven, behalve bij een wettelijke uitzondering. De uitzonderingen op de Woo vindt u hier.

Hoe lang duurt het?

Wij beslissen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken. Als veel informatie wordt gevraagd of het verzoek ingewikkeld is, kan deze termijn met twee weken verlengd worden.

Als er informatie wordt gevraagd die ook betrekking heeft op derden moeten wij hen de mogelijkheid bieden zienswijzen in te dienen. Het kan dan ook voorkomen dat de gevraagde informatie niet of niet onmiddellijk wordt verstrekt.

Hoe krijgt u de informatie?

Het liefst geven wij de informatie digitaal, via e-mail. Het is ook mogelijk om kopieën van documenten te krijgen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Per pagina wordt een bedrag in rekening gebracht. Deze kosten worden door het Rijk vastgesteld.

Vragen?

Als u vragen heeft of op zoek bent naar meer informatie, kunt u contact opnemen met de heer A. van der Velden via het e-mailadres info@meierijstad.nl en op telefoonnummer 140413.