Collectieve zorgverzekering

De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraars CZ en VGZ. U bent dan goed verzekerd voor minder geld. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd bij de ouder(s).

Aanmelden via www.gezondverzekerd.nl

Na uw aanmelding ontvangt u binnen 8 weken van ons bericht of u, op basis van uw inkomen en vermogen, kunt deelnemen en bijzondere bijstand ontvangt. 

Voorwaarden

U kunt meedoen als:

  • uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die voor u van toepassing is, en
  • u geen bezittingen (vermogen) hebt die meer waard zijn dan € 7.575,- (alleenstaanden) of € 15.150,- (alleenstaande ouders/gehuwden/samenwonenden), en
  • u al verzekerd bent bij CZ of VGZ of u zich vanaf 1 januari verzekert bij CZ of VGZ.

Geen betalingsachterstand

CZ of VGZ accepteert u als deelnemer aan de collectieve zorgverzekering als u uw zorgpremies en nota’s altijd op tijd hebt betaald. Hebt u een betalingsachterstand, dan moet u eerst met de zorgverzekeraar een regeling treffen om de achterstand in te lopen. Pas als u alle kosten hebt betaald, kunt u overstappen.

De voordelen van collectief verzekeren
  • U bent goed verzekerd voor veel voorkomende ziektekosten (bijvoorbeeld bril, fysiotherapie, orthodontie).
  • Het extra uitgebreide pakket verzekert uw eigen bijdrage van alle Wmo-voorzieningen (behalve langdurige zorg bij verblijf) en heeft een regeling voor uw eigen risico.
  • U wordt niet medisch gekeurd.
  • U krijgt een korting op de maandelijkse premie.
  • De gemeente betaalt aan u maandelijks € 10,00 (compact pakket) of € 20,00 (uitgebreid pakket) of € 40,00 (extra uitgebreid pakket). Hierdoor wordt uw premie niet te hoog. 
Basis- plus aanvullende verzekering

U kunt kiezen voor het pakket dat het beste past bij uw gezondheidssituatie. De verzekering bestaat uit een basisverzekering met de keuze uit drie aanvullende pakketten bij CZ of VGZ. Hebt u veel zorgkosten dan kunt u het beste het uitgebreidere pakket afsluiten inclusief het eigen risico. Wanneer u juist minder kosten hebt, dan past het andere pakket  beter bij uw situatie.

Een compact aanvullend pakket

Dit vergoedt een aantal zaken die niet in de basisverzekering zitten, zoals mondzorg bij ongevallen.

Een standaard aanvullend pakket

Dit vergoedt een aantal zaken die niet in de basisverzekering zitten, zoals fysiotherapie, brillen en kraamhulp.

Een uitgebreid aanvullend pakket (incl. eigen risico)

Het pakket vergoedt veel meer dan het standaardpakket. Ook bijvoorbeeld gehoorapparaten, fysiotherapie en de tandarts. Vooral als u nu al weet dat u hoge zorgkosten hebt of krijgt voor bijvoorbeeld medicijnen, dialyse, steunzolen, vaccinaties, psychische zorg, is deze uitgebreide verzekering voordelig.

Vergoedingen en premie

Op de website www.gezondverzekerd.nl kunt u de vergoedingenlijsten per pakket opzoeken. Daar vindt u ook de premie per pakket.

Meer informatie of vragen

Meer informatie over de verschillende pakketten kunt u vinden op de websites van de beide zorgverzekeraars: 

Voor aanvullende vragen

Heeft u aanvullende vragen neem dan contact op met