Studietoeslag

De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De individuele studietoeslag krijgt u als financiële compensatie omdat het moeilijk kan zijn om de studie te combineren met een bijbaan.

Toeslag aanvragen 

Let op: Kijk of u voldoet aan de voorwaarden. 

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Bel naar 14 0413, dan ontvangt u het aanvraagformulier thuis.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de individuele studietoeslag krijgt. Vaak kennen wij de studietoeslag toe voor één jaar. Duurt de studie langer dan één jaar, dan kunt u een volgend jaar de toeslag opnieuw aanvragen.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent vijftien jaar of ouder
  • u woont in de gemeente Meierijstad, Boekel of Bernheze
  • u volgt een voltijd opleiding
  • u krijgt geen Wajong
  • u krijgt studiefinanciering via de Wet Studiefinanciering (WSF) of een ba­sis­toe­la­ge via de Wet te­ge­moet­ko­ming on­der­wijs­bij­dra­ge en stu­die­kos­ten (WTOS).
  • u kunt naast uw studie niet bijverdienen door een medische beperking. Dit kan een lichamelijke of psychische beperking zijn. Om dit te beoordelen vragen wij een arts om advies.
  • u heeft geen inkomsten uit werk, of zelfstandig bedrijf of beroep
  • U heeft recht op de studietoeslag zolang u een opleiding volgt met studiefinanciering of een basistoelage. U hoeft de toeslag dus niet jaarlijks opnieuw aan te vragen.