Graf op gemeentelijke begraafplaats

Wilt u een graf op de gemeentelijke begraafplaats of wilt u een urn bijzetten in de urnenmuur, dan regelt meestal de begrafenisondernemer dit voor u. Deze meldt de begrafenis aan via begraven@meierijstad.nl. Regelt u dit zelf, dan vult u de online aanvraag tot begraven in.

Aanvraag tot begraven

Ongeveer een maand na de begrafenis ontvangt u een grafakte. In dit document staat wie de rechthebbende van een bepaald graf is, wie er begraven ligt, het grafnummer en wat uw rechten en plichten zijn. Bekijk ook de geldende beheerverordening op overheid.nl.

Locaties gemeentelijke begraafplaatsen

De begraafplaatsen in Veghel en Erp zijn open van zonsopgang tot zonsondergang. In Schijndel is de begraafplaats te bezoeken op afspraak. Neem voor vragen of het maken van een afspraak contact op met de gemeente via tel: 14 0413

Veghel

Begraafplaats Zuidergaard
Evertsenstraat 1
5463 HM Veghel           

Erp

Ottenstraat 19
5469 CZ Erp

Schijndel

Zandkantsestraat
5482 CE Schijndel

Onderhoud en onderhoudskosten

De gemeente onderhoudt de gemeentelijke begraafplaatsen. De kosten die u hiervoor betaalt vindt u onder 'Kosten'. U bent, als nabestaande, verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf. Het is niet mogelijk het grafonderhoud uit te besteden aan de gemeente.

De kosten: 

  1. Grafrechten: Voor het graf betaalt u grafrechten. De eerste keer betaalt u rechten voor 20 jaar. Daarna kunt u de rechten steeds verlengen met minimaal 10 jaar. De grafrechten kunt u vergelijken met huurkosten.

  2. Onderhoudskosten: naast grafrechten betaalt u onderhoudskosten. Deze kosten betaalt u voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats. De gemeente zorgt er samen met vrijwilligers voor dat de begraafplaats er verzorgd uitziet. De onderhoudskosten kunnen jaarlijks worden betaald, maar ook worden afgekocht voor 5, 10 of 20 jaar.

Tarieven begraafplaatsrechten

Betalingen

Rekeningen worden verstuurd door de gemeente Meierijstad. Heeft u vragen over een betaling, neem dan contact op via telefoonnummer 14 0413 of e-mail: Belastingen@meierijstad.nl.

Afstand doen van het graf

Wilt u het recht niet verlengen? Dan kunt u ook afstand doen van uw graf. Dit kunt u schriftelijk indienen bij uw gemeente.

Overschrijven graf

Is de huurder van het graf overleden? Dan kunt u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit schriftelijk binnen 1 jaar na overlijden van de huurder.