Reisdocument gestolen of verloren

Het is verstandig uw gestolen of verloren reisdocument zo snel mogelijk te laten registreren. Dit om fraude van uw oude reisdocument te voorkomen. U doet dit in uw gemeente. In Meierijstad kunt u dit digitaal regelen. Maak daarna eventueel een afspraak voor een nieuw reisdocument. 

Bent u uw document in het buitenland kwijt geraakt? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de plaatselijke politie.

Doorgeven vermissing reisdocument

Heeft u geen DigiD? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak voor de aanvraag van een paspoort of ID-kaart. U kunt dan meteen de vermissing doorgeven. Voor meer informatie over het aanvragen van DigiD kunt u terecht bij de Rijksoverheid.

Paspoort of identiteitskaart teruggevonden?

Vindt u uw paspoort of identiteitskaart terug nadat u aangifte heeft gedaan? Een teruggevonden document is na aangifte niet meer geldig. U bent verplicht het document in te leveren bij uw gemeente. Wij  vernietigen dan het document om fraude en misbruik te voorkomen. Dit doen wij ook als iemand anders uw document bij ons inlevert. 

Kwijt in het buitenland

Verlies van uw paspoort of identiteitskaart moet u zo snel mogelijk melden bij de plaatselijke politie. Dit voorkomt dat iemand misbruik maakt van uw document. Vraag daarna meteen een nieuw paspoort of tijdelijk reisdocument aan (noodpaspoort of laissez-passer). Hiermee kunt u terug naar Nederland reizen. Deze aanvraag doet u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Meer informatie hierover leest u op de website van Rijksoverheid.