Geocaching in Meierijstad

Regels voor het plaatsen van een cache en wanneer melden

Regels voor het plaatsen van een cache

U mag een cache plaatsen op gemeentelijk terrein als dat gebeurt volgens de richtlijnen die staan op de website van Geocaching Nederland.

De gemeente Meierijstad hanteert de onderstaande aanvullende regels:

 • Caches mogen niet op of aan gemeentelijke bomen geplaatst worden.
 • Er mag niet (met gereedschap) dieper dan 20 cm in de grond worden gegraven.
 • Plaatsing mag geen schade of hinder veroorzaken aan de natuur of aan gemeentelijke eigendommen.
 • De locatie van de cache is te bereiken via de openbare weg of openbare paden.
 • De maximale afstand van de cache tot het pad is 3 meter.
 • Een cache mag geen nadelig effect hebben op de verkeersveiligheid, de bruikbaarheid van de openbare weg of een storend effect voor het stadsbeeld van de gemeente Meierijstad zijn.
 • De cache is niet groter dan 20 cm lang, 20 cm hoog en 20 cm breed.
 • De gemeente Meierijstad houdt bij het uitvoeren van haar taken geen rekening met de aanwezigheid van de cache. De gemeente kan en mag een cache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade of overlast geeft. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen.
 • Een particulier terrein waarop gebouwen staan en waarin mensen verblijven (zoals een woning, school of bedrijf) mag geen overlast hebben van het geocaching.
 • De persoon die de cache aanbrengt, is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar cache en voor het onderhoud hiervan. Met de plaatsing van een cache ontziet de eigenaar de gemeente Meierijstad van iedere aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, zoeken of vinden van de cache kan ontstaan.

Wanneer u een geocache moet melden

In sommige gevallen bent u verplicht een geocache te melden. Dit moet u doen als u een geocache wilt plaatsen op gemeentelijk grondgebied en tenminste één van het onderstaande van toepassing is:

 • U wilt de geocachen plaatsen in het buitengebied, of
 • U wilt de geocachen plaatsen in een natuurgebied, of
 • De cache is groter dan 20 cm

Dan moet u hiervan melding doen bij de gemeente.

Geocache melden

Geocaching

Geocaching is een snelgroeiende recreatieve activiteit in en buiten Nederland. Met een GPS-ontvanger aan de hand van geografische coördinaten zoekt u naar een ‘schat’ (een geocache). Een cache is gewoonlijk een waterdichte doos, voorzien van een logboek en ruil-items. Ook in de gemeente Meierijstad worden steeds meer geocaches geplaatst, gezocht en gevonden.
Als gemeente Meierijstad maken we het graag mogelijk om aan geocaching te doen. We bieden hiermee een ontspanningsmogelijkheid aan onze eigen inwoners en hopen bezoekers naar onze gemeente te trekken die van een wandeling of fietstocht in de buitenlucht houden en natuurbeleving en beweging belangrijk vinden. Wel vinden we het belangrijk dat er hierbij geen overlast en onveilige situaties ontstaan in het openbare gebied, in wijken of in de natuur. Daarom hebben we een aantal regels opgesteld waaraan geocacheplaatsers zich moeten houden.

Aanvullende informatie

Meer informatie over geocaching vindt u op www.geocaching.nl en/of www.geocaching.com