Positief sportklimaat: een veilig sportklimaat

Iedereen moet kunnen genieten van sport. Een veilig sportklimaat draagt hier aan bij. Daarom willen we samen met de verenigingen ervoor zorgen, dat iedereen zich prettig voelt tijdens en rondom het sporten.

Om dit te bereiken willen we verenigingen helpen om onder andere maatregelen te treffen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en te bestrijden.

De maatregelen

  • Het vaststellen van een aanname beleid voor vrijwilligers en begeleiders (overleggen Verklaring Omtrent Gedrag)
  • Het opstellen van een gedragscode of omgangscode voor leden en vrijwilligers
  • Het benoemen van een vertrouwenscontactpersoon
  • Het vaststellen van een meldprotocol voor seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag

Toelichting van de maatregelen

Seksuele intimidatie en ander gedrag waardoor mensen zich niet thuis voelen past niet op sportclubs. Wij kunnen u helpen met handreikingen en informatie.

Informatie op de site van NOC-NSF over Seksuele intimidatie

Wilt u ander materiaal ontvangen voor uw sportclub?

Neem dan contact op via bewegen@meierijstad.nl of via het telefoonnummer 14 0413 en vraag naar de verenigingsadviseur.