Trouwen in het buitenland

Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen? Dan heeft u voor bepaalde landen een ‘verklaring van huwelijksbevoegdheid’ nodig.

Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen? Dan heeft u voor bepaalde landen een ‘verklaring van huwelijksbevoegdheid’ nodig waar in staat: 

 • dat u op dit moment niet getrouwd bent, en
 • dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen

U hebt deze verklaring alleen nodig als hierom wordt gevraagd. Neem voor informatie contact op met de Nederlandse ambassade van het land waar u wilt trouwen met de buitenlandse instantie die uw huwelijk gaat sluiten.

Neem voor het aanvragen van een verklaring van huwelijksbevoegdheid contact op met de gemeente.

Contactformulier

Kosten

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 27,50 (prijs 2023).

Voorwaarden
 • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de verklaring aan bij uw laatste woonplaats voor u naar het buitenland vertrok.
 • Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen.
 • Minderjarigen hebben toestemming nodig van hun ouders (of voogd) en in sommige gevallen ook van de overheid (de minister van Justitie). Kijk voor meer informatie op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.

Meenemen

Als u alle originele benodigde documenten bij heeft krijgt u de verklaring direct mee. Vraagt u het document schriftelijk aan, dan krijgt u de verklaring binnen 14 dagen thuisgestuurd.

Komt u persoonlijk langs neem dan de volgende documenten mee:

 • een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner

Wij kunnen u ook nog vragen om

 • een recent afschrift van de geboorteakte van u en uw partner
 • een echtscheidingsakte of akte van beëindiging van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte van de partner. De echtscheidingsakte of akte van beëindiging geregistreerd partnerschap vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd / partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden
 • een verklaring van woonplaats/nationaliteit/burgerlijke stand, als u of uw partner in het buitenland woont
 • documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, moet u eerst in het Nederlands laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland
 • documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. Voor welke documenten dat geldt, leest u op de website van de Rijksoverheid.