Collecte en donateurswerving

Voor een openbare collecte en de verkoop van goederen aan de deur zoals kaarten, bloemen, kalenders en etens- en drinkwaren of voor het werven van donateurs heeft u een collecte- of wervingsvergunning nodig. De opbrengst van uw inzameling of collecte moet voor een liefdadig of goed doel bestemd zijn.

Wanneer is geen vergunning nodig

  • voor een collecte of werving in besloten kring;
  • als de instelling is opgenomen in het vastgestelde collecte en wervingsrooster
  • voor een plaatselijke instelling die een collecte houdt of producten verkoopt waarbij de opbrengst voor dezelfde instelling is. De collecte moet gehouden worden in de vrije periode die is vastgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Wanneer is wel een vergunning nodig

Collectevergunning aanvragen

Een instantie kan...

  • een (doorlopende) collectevergunning van het CBF hebben,
  • een collectevergunning van de gemeente krijgen (als men geen CBF vergunning heeft),
  • een wervingsvergunning van het CBF krijgen of
  • een wervingsvergunning van de gemeente krijgen.

Collecteren en donateurswerving zijn afzonderlijke activiteiten; deze kunnen in beginsel gelijktijdig plaats vinden.

Digitaal collecteren

De collectevergunning is bedoeld om het collecteren langs de deuren en/of op pleinen en in winkelcentra te reguleren. De organisatie krijgt een bepaalde week toegewezen waarin er gecollecteerd mag worden, dit om de overlast voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken. Zo mag er maar één organisatie per week geld inzamelen. De collectevergunning is bedoeld voor het fysiek collecteren, niet voor het digitaal inzamelen van geld.

Een digitale collecte is van een andere orde. Veel organisaties hebben een donatieknop op hun website. Zo kunnen mensen het hele jaar door geld geven voor het goede doel. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van een zogenaamde digitale collectebus. Er zijn verschillende websites waar het mogelijk is een digitale collectebus te starten. Iedereen kan dit doen. Dit gebeurt vaak via facebook, waardoor het gemakkelijk is via de sociale media aandacht te vragen voor het goede doel. Zo kan er tijd- en plaatsonafhankelijk geld worden ingezameld. Voor een digitale collecte is dus geen vergunning nodig, zodra u ook fysiek in actie wil komen is een vergunning wel vereist.

Donateurswerving

Voor het werven van donateurs is, net als bij collecteren, door het CBF een landelijk rooster opgesteld. Als een  wervingsactie op dat rooster is gemeld is daarvoor geen gemeentelijke vergunning vereist.

Op het CBF-rooster kan eenieder bekijken of er voor een bepaalde wijk een wervingsactie staat gepland, https://www.cbf.nl/collecte-en-wervingsrooster. Let op: op deze pagina kunt u alleen de acties voor de betreffende week zien.

Heeft u nog vragen?

Kijk voor meer informatie over de regels rondom collecteren in artikel 5:13 van de APV en op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413 of via e-mail: vergunningen@meierijstad.nl