Adresonderzoek

Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet (meer) woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u bij de gemeente een adresonderzoek aanvragen. De gemeente start een onderzoek naar de verblijfplaats van deze persoon. Na afloop van het onderzoek wordt deze persoon ingeschreven op een nieuw adres of uitgeschreven uit de basisregistratie personen. 

Aan het aanvragen van een adresonderzoek zijn geen kosten verbonden.

Adresonderzoek aanvragen

Of

Maak een afspraak

Komt u persoonlijk langs neem dan uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wij ontvangen graag zoveel mogelijk informatie over de persoon waarvoor een adresonderzoek opgestart wordt. Denk aan:

  • mogelijk nieuw adres
  • een telefoonnummer
  • een e-mailadres
  • gegevens over de werkgever
  • naam van familieleden

Hoe lang duurt een onderzoek 

Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de situatie, een zorgvuldig onderzoek 12 weken in beslag kan nemen. Hoe meer informatie u kunt geven over de vermoedelijke verblijfplaats van de persoon, hoe sneller het onderzoek afgerond kan worden.