Geheimhouden persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit, staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Via de BRP-scan van de Rijksoverheid ziet u welke instanties en personen uw gegevens krijgen en waarom. U kunt de gemeente verzoeken deze gegevens geheim te houden. Geheimhouding kunt u aanvragen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen. 

Na een verzoek tot geheimhouding blijft de gemeente verplicht om uw gegevens door te geven aan overheidsinstellingen zoals

  • de Belastingdienst en
  • Sociale Verzekeringsbank en
  • aan bijvoorbeeld een notaris of advocaat als zij de gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

De gemeente verstrekt geen persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren.

Geheimhouding aanvragen

Uiteraard kunt u ook persoonlijk langskomen.Maak hiervoor een afspraak

Geheimhouding en verhuizen

Bij verhuizing naar een andere gemeente blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. U hoeft dan niet opnieuw een verzoek in te dienen. Het verzoek heeft geen einddatum. De geheimhouding blijft gelden tot deze door u wordt ingetrokken.