Inburgeren

Nederlands leren hoort bij inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doet u inburgeringsexamen. Haalt u het examen, dan bent u ingeburgerd. De meeste inburgeraars zijn asielmigrant (vluchteling).

Als u na 1 januari 2013 een verblijfsvergunning heeft gekregen, dan verloopt uw inburgering niet via de gemeente maar via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U moet uw inburgering zelf regelen en zelf betalen.

Wie moet inburgeren

U moet inburgeren als:

 • u een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd hebt.
 • u geestelijk bedienaar bent: u werkt als voorganger of pastor (imam, dominee, rabbijn, pandit), godsdienstleraar, leraar levensbeschouwing of zendeling.
Inburgeren is verplicht

Inburgeren is verplicht. Dit betekent dat u moet slagen voor het inburgeringsexamen. Werkt u niet mee? Dan kunt u een boete krijgen. Het kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Het examen 

U kunt het examen maken binnen 8 weken nadat u betaald hebt. Bent u geslaagd? Dan krijgt u binnen 4 weken een brief dat u uw diploma kunt ophalen. 

 • Moet u inburgeren vanaf 1 januari 2013? Dan moet u binnen 3 jaar voor het examen slagen.
 • Was u vóór 1 januari 2013 al verplicht om in te burgeren? Dan moet u binnen 3,5 jaar voor het examen slagen.
Wie hoeft niet in te burgeren

U hoeft niet in te burgeren als u:

 • jonger bent dan 18 jaar
 • de pensioenleeftijd hebt bereikt
 • een paspoort hebt van een land in de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, of familielid bent van iemand met zo’n paspoort
 • 8 jaar of langer in Nederland naar school bent geweest, voordat u 16 jaar werd
 • een psychische, lichamelijke verstandelijke beperking hebt
 • Nederlandse diploma’s hebt of bewijzen dat u een opleiding in de Nederlandse taal doet of hebt gedaan
 • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk