Duurzame mobiliteitsvisie

De visie gaat over het mobiliteitsbeleid van de gemeente Meierijstad.

Er staat in hoe we de komende jaren om willen gaan met zaken als bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. De visie gaat zowel over infrastructuur (en techniek) als over gedrag. 

De visie

De Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad is te raadplegen via  www.meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl/. Agendapunt 10.

Hoofdambities en strategische opgaven

 • Bereikbaar Meierijstad
  • Multimodale bereikbaarheid bedrijventerreinen 
  • Voorzieningen voor iedereen bereikbaar 
  • Kwaliteitssprong fiets 
 • Leefbaar en veilig Meierijstad
  • Voorzieningen voor iedereen bereikbaar 
  • Veilige mobiliteit
  • Kwaliteitssprong fiets
  • Automobiliteit verduurzamen
 • Duurzaam en gezond Meierijstad
  • Kwaliteitssprong fiets
  • Automobiliteit verduurzamen

Hoofdambities en belangrijkste opgaven mobiliteit

Meer informatie

Voor meer informatie over de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad kunt u contact opnemen met Veronique de Wit via: