Gladheid bestrijden

Gladde wegen en stoepen kunnen in de winter erg gevaarlijk zijn. Als het glad is, of als gladheid wordt verwacht, worden de wegen gestrooid. De gemeente, maar ook de provincie en het Rijk (RWS) hebben een belangrijke taak bij de bestrijding van gladheid op de wegen in hun beheer.

De gemeente werkt bij de gladheidbestrijding in deze volgorde:

  1. Als eerste strooien we op de doorgaande wegen en wijkontsluitingswegen binnen de bebouwde kom, en op belangrijke wegen buiten de bebouwde kom volgens een vastgestelde route. Binnen de kom komt u na circa 300 meter van uw woning op een gestrooide weg. Buiten de bebouwde kom is dat binnen 1 km van uw woning.
  2. Daarna strooien we ook in de centra en de belangrijke parkeerplaatsen en wegen rondom scholen en andere instellingen.
  3. Alleen bij aanhoudende gladheid en als de omstandigheden het toelaten strooien we ook in de andere straten binnen en buiten de bebouwde kom.

Sneeuw

Als er sneeuw ligt, worden de strooiwagens uitgerust met een sneeuwschuif. Vooral bij wisselende weersomstandigheden, zoals voortdurende sneeuwval, moeten we ons richten op de hoofdroutes en kunnen we in de wijken nauwelijks strooien.

Zout

Bewoners kunnen een keer per winterperiode per huishouden gratis 10 kg zout ophalen bij een van de milieustraten in Meierijstad. Dit zout is dan voor eigen gebruik om nabij de woning onder andere (voet)paden te strooien. Instellingen mogen 20 kg ophalen.

Tips

  • Neem een eigen emmer mee naar de milieustraat
  • Bewaar het strooizout op een droge plaats
  • Strooi niet meer dan 10 gram per m2