Verkeersveiligheid

De gemeente werkt hard aan verkeersveilige kernen. We kijken waar het onveilig is en hoe we dat kunnen verbeteren. We doen dat op basis van ongevallencijfers en meldingen van inwoners uit Meierijstad. En we kijken waar de grootste risico’s liggen. Maar we kunnen niet alle plekken tegelijk aanpakken. En soms kan de gemeente de situatie niet verbeteren. Gebleken is dat 90% van de onveilige verkeerssituaties komen door het gedrag van de weggebruikers.