Verkeersveiligheid

De gemeente werkt hard aan verkeersveilige kernen. We kijken waar het onveilig is en hoe we dat kunnen verbeteren.

Verkeersborden

De gemeente Meierijstad plaatst alleen de wettelijk verplichte borden. Te veel verkeersborden zorgen voor een rommelig straatbeeld. Dit kan zelfs gevaarlijk zijn. 

Schoolomgeving

(Jonge) scholieren zijn kwetsbaar in het verkeer. We vinden het daarom belangrijk om te blijven zorgen voor veilig ingerichte schoolomgevingen. We willen kinderen een goede basis te bieden om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
Wil je als school actie ondernemen voor een betere verkeersveiligheid? De gemeente kan je op een aantal manieren helpen:

Basisonderwijs

 • Doe mee met het Brabant Veilig Label en vraag subsidie aan voor verkeerseducatielessen op school
 • Lekker Anders Dag
 • Verkeersexamens (via scholen)

Voortgezet onderwijs

Doe mee met Totally traffic en vraag subsidie aan voor verkeerseducatielessen op school.

Snelheidsremmende maatregelen

In woonwijken wordt vaak te hard gereden. Snelheidsremmende maatregelen kunnen ervoor zorgen dat er niet te hard gereden wordt. Maar hoe veilig een weg ook is ontworpen, het is alleen veilig als mensen zich aan de regels houden. 
De gemeente is dan ook niet alleen verantwoordelijk bij het aanpakken van problemen in het verkeer. Ook zeker de buurtbewoners zelf. Want juist mensen die de verkeerssituatie kennen, denken vaak dat ze er harder kunnen rijden dan veilig is.

Regels in het verkeer zijn er niet voor niks. Verkeersmaatregelen zijn erg duur. Daarom stellen wij prioriteiten bij het aanleggen hiervan. 
De gemeente wil dat eerst de weggebruikers zich bewust zijn van het probleem. Pas in de laatste fase nemen we mogelijk snelheidsremmende maatregelen. 

Actie met de buurt

De eerste stap is bewustwording van het probleem. Om die reden biedt de gemeente u een buurtactie aan onder begeleiding van de onafhankelijke organisatie Veilig Verkeer Nederland (VVN). Dit doen wij alleen als de buurt zelf dit wil. 
Deze actie wordt op kosten van de gemeente aangeboden. De buurtactie van VVN is een effectief middel om de verkeersveiligheid in woonbuurten te verhogen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de buurtadviseur die gekoppeld is aan uw buurt

Fietspaaltjes

Er zijn in Nederland erg veel fietspaden met fietspaaltjes. Die houden de auto’s tegen. Maar ze zijn voor de fietsers zelf soms ook lastig. Ze zijn in het donker niet goed te zien. Er gebeuren ook vaak ongelukken met fietspaaltje, vooral bij ouderen. Ook paaltjes naast de weg, in de berm en overige wegafsluitingen leiden tot aanrijdingen.
Gladheidbestrijdings- en hulpvoertuigen hebben ook last van fietspaaltjes. Dat kan betekenen dat fietspaden minder goed gestrooid kunnen worden. 

Verkeersspiegels

Het plaatsen van een verkeersspiegel doen wij als gemeente vrijwel nooit. Een verkeersspiegel maakt soms de kans op ongelukken groter. Voor veel mensen is het lastig om te zien hoe snel het verkeer rijdt, met onveilige situaties als gevolg.

Zebrapaden

In Nederland gebeuren er veel ongelukken op zebrapaden. Veel weggebruikers zien de verkeersborden niet. Als voetganger moet je soms behoorlijk lef tonen om een zebrapad over te steken. Hopelijk stopt de ander als jij begint met oversteken. Met enige angst in de ogen kijken voetgangers het naderende verkeer strak aan. Zullen ze gaan stoppen of niet?

Veel voetgangers hebben meegemaakt dat ze geen voorrang kregen op een zebrapad. Daarom durven ze niet op hun ‘strepen’ te staan. Ze wachten op wat naderend verkeer doet. Voetgangers zijn vaak zó blij als een auto voor ze stopt, dat ze het verkeer bedanken. Dit is natuurlijk niet zoals het hoort. Dus: bent u automobilist? Stop dan als u bij een zebrapad iemand ziet staan!

Zelf aan de slag met verkeersveiligheid

De gemeente krijgt veel klachten over het gedrag van weggebruikers in woonbuurten. Vaak gaat het dan om te hard rijden in een 30-km straat. Wil je zelf in je buurt actie ondernemen? 

Heb je zelf een idee om een verkeersonveilige situatie aan te pakken? Werk dit dan samen met je buurtgenoten uit, zodat we weten dat er ook draagvlak voor is.

Wil je in actie komen, een snelheidsmeter aanvragen of heb je zelf een idee om de verkeersveiligheid in jouw buurt te verbeteren? Maak dan een melding in de BuitenBeter app of via de website.

Dan kunnen wij je met een aantal mogelijkheden ondersteunen:

Snelheidsmeter aanvragen

Vraag een snelheidsmeter (DSI = Dynamische Snelheid Indicator) aan. Deze snelheidsmeter geeft aan de voorbijkomende automobilisten aan hoe hard ze rijden. Zo worden automobilisten erop gewezen als ze te hard rijden. De snelheidsmeter blijft 4 weken hangen.

Kom in actie met de buurt

Kom samen met buurtgenoten in actie om de veiligheid te verbeteren. Dit doe je door bij Veilig Verkeer Nederland een melding te maken van een onveilige verkeerssituatie in jouw buurt. Dit kun je doen op de website van het VVN participatiepunt. VVN heeft diverse buurtacties ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan een remwegdemonstratie of een actie met 30 km/uur kliko-stickers. De acties zijn ontwikkeld om het (eigen) gedrag inzichtelijk te maken en de bewustwording te vergroten.  
Op de website van VVN vind je nog meer informatie over de acties waarmee VVN jou en jouw buurt kan ondersteunen.

Parkeren van caravans en campers op de weg en eigen terrein

Wanneer en waar kunt u caravans en campers parkeren?

Kleine caravans en campers

U mag parkeren op de weg:

 • binnen de bebouwde kommen, tot maximaal 3 dagen  
 • binnen de vastgestelde en/of geadviseerde schoolvakanties langer dan 3 dagen 

U mag parkeren op eigen terrein:

 • Ook buiten de schoolvakanties 

Grote voertuigen (waaronder grote campers en caravans) met een lengte (inclusief lading) van meer dan 6 meter

U mag parkeren op de weg:

 • Op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 en 18.00 uur 
 • Op bedrijventerreinen (m.u.v. Rooise Heide Molendijk, Schijndel, Molenakker Erp en Heuvel Veghel)  
 • Binnen de vastgestelde en/of geadviseerde schoolvakanties (let op: alleen grote campers en caravans, geen andere grote voertuigen)

U mag parkeren op eigen terrein:

 • Op bedrijventerreinen (m.u.v. behalve Rooise Heide Molendijk, Schijndel) 
 • Binnen de vastgestelde en/of geadviseerde schoolvakanties