Begeleiding naar werk

Begeleiding en ondersteuning om werk te vinden of te behouden

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Het liefst door betaald werk. Hebt u door uw persoonlijke situatie moeite om werk te vinden of te behouden? En wilt u weten welke begeleiding en ondersteuning u hierbij kunt krijgen? Hieronder leest u hoe de gemeente u daarbij kan helpen.

Jongerenloket

Het Jongerenloket helpt jongeren van 16 tot 27 jaar bij de start van hun carrière door het vinden van de juiste baan of een geschikte opleiding. 

Loonkostensubsidie

Neemt u als werkgever een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst, dan kunt u misschien loonkostensubsidie (LKS) aanvragen. Als werkgever betaalt u dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’. De loonwaarde is de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een percentage) van het werk dat een medewerker kan doen.

Doelgroepregister

In het doelgroepregister staan mensen met een arbeidsbeperking. U hebt een arbeidsbeperking als u moeilijk werk kunt vinden of het lastig vindt om uw werk te doen. Bijvoorbeeld door psychische, lichamelijke of verstandelijke problemen. Bent u opgenomen in het doelgroepregister? Dan krijgt u van de gemeente Meierijstad begeleiding en ondersteuning bij het vinden of het houden van een baan. 

Beschut werk

U kunt en wilt graag werken. Maar u kunt geen werk vinden of behouden, omdat u begeleiding nodig hebt of uw werkplek aangepast moet worden door een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Als dit zo kostbaar of intensief is dat die investering niet van een werkgever gevraagd kan worden, dan kunt u misschien een ‘Indicatie beschut werk’ krijgen. Als u een ‘Indicatie beschut werk’ hebt, schakelt de gemeente Meierijstad IBN in om u aan een passende baan te helpen, waarbij u de ondersteuning krijgt die u nodig hebt. 

U kunt hiervoor een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij het UWV.

Wajong

Kan of kon u op uw 18e verjaardag niet werken? En verwacht u dat dit in de toekomst niet verbetert? Dan kunt u misschien een Wajong-uitkering krijgen van het UWV. Deze vraagt u aan via een ‘Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen’. Voor meer informatie en het aanvragen van een Wajong-uitkering kunt u terecht op de website van het UWV.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de consulent participatie 140413