Doelgroepverordening

Om ervoor te zorgen dat woningen ook voor mensen met een laag of lager inkomen betaalbaar blijven, heeft de gemeente een Doelgroepverordening opgesteld.

In de doelgroepverordening hebben we afgesproken dat de toewijzing van bepaalde woningen afhankelijk is van het inkomen. Er staat ook in hoe lang deze afspraken gelden.
Het gaat over sociale huur, middeldure huur, sociale koop en middeldure koop.

De gemeente heeft voor sociale huurwoningen en sociale koopwoningen doelgroepen afgesproken, door te kijken naar maximale inkomsten.

DAEB-inkomensgrens

Woningcorporaties verlenen zogeheten diensten van algemeen economisch belang (DAEB). De kerntaak is het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen.
Ook zijn andere activiteiten aangemerkt als DAEB, zoals het bouwen en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed en het investeren in leefbaarheid.

De DAEB-inkomensgrens maakt onderscheid naar huishoudgrootte.

 • Voor eenpersoonshuishoudens geldt in 2024 een grens van € 47.699 (€ 44.035 in 2023)
 • Voor meerpersoonshuishoudens geldt in 2024 een grens van € 52.671 (€ 48.625 in 2023).

De genoemde bedragen gaan over het bruto jaarinkomen.

Nieuwe woningen

De doelgroepverordening geldt voor nieuwe woningen en wordt gekoppeld aan het bestemmingplan (technisch aangemerkt als tijdelijk deel Omgevingsplan). Er is ook een meldingsplicht.

Meldingsplicht

Voor sociale koop- en sociale huurwoningen geldt bij nieuwe verhuur of verkoop een meldingsplicht.
Uit deze melding blijkt onder andere

 • De prijs van de koopwoning of de huurprijs,
 • De datum en het inkomen van de nieuwe bewoner.

Deze meldingen worden elk half jaar gecontroleerd. We letten ook op adressen waarvan we geen melding ontvangen.
Binnenkort komt er een e-formulier om deze melding te doen.

Regels voor sociale huurwoningen

 • Sociale huurwoningen moeten gedurende ten minste 25 jaar onder de sociale huurgrens blijven.
 • Sociale huurwoningen worden alleen verhuurd aan mensen met een inkomen tot aan de zogenaamde DAEB-norm.
 • Er geldt een jaarlijkse meldingsplicht van de nieuwe huurprijzen.
 • Er geldt een meldingsplicht bij een nieuwe verhuring.

Regels voor middeldure huurwoningen

 • Middeldure huurwoningen moeten gedurende 15 jaar onder de huurgrens blijven.
 • Er geldt een jaarlijkse meldingsplicht van de nieuwe huurprijzen.
 • Er geldt een meldingsplicht bij een nieuwe verhuring.

Regels voor koopwoningen

 • Sociale en middeldure koopwoningen moeten gedurende 10 jaar onder de sociale koopprijs blijven. De sociale koopprijs wordt jaarlijks door het college vastgesteld.
 • Sociale koopwoningen mogen alleen verkocht worden aan mensen met een inkomen tot maximaal 1,5 maal de DAEB-norm.
 • Er geldt een meldingsplicht wanneer de woning wordt verkocht.
Segment Prijsgrenzen 2022/2023 Prijsgrenzen 2024
Sociale huur Tot € 763,47 Tot € 879,66
Middeldure huur Tussen € 763,47 en € 1,050 Tussen € 879,66 en € 1,130
Dure huur Vanaf € 1,051 Vanaf € 1,130
Goedkope koop Tot € 244,000 Tot € 273,000
Middeldure koop Tussen € 244.000 en € 355,000 Tussen € 273,000 en € 390,000
Dure koop Vanaf 355,000 Vanaf € 390,000

 

Meer informatie