Permanent wonen op recreatiepark

Permanent wonen in een recreatieverblijf, zoals een zomerhuisje, chalet of caravan, niet is toegestaan. 

Recreatieparken in Meierijstad hebben volgens het omgevingsplan een recreatieve bestemming. Dit betekent dat het permanent bewonen van een recreatieverblijf, zoals een zomerhuisje, chalet of caravan, niet is toegestaan. 

Er is sprake van permanente bewoning als u een recreatiewoning als hoofdverblijf gebruikt. In het omgevingsplan is de permanente bewoning niet gekoppeld aan een maximum aantal dagen of nachten dat iemand in een recreatiewoning mag verblijven. Uw hoofdverblijf is de plek waar u feitelijk woont (uw thuisbasis). 
Op het adres van uw hoofdverblijf moet u volgens de Wet basisregistratie personen (BRP) ook staan ingeschreven. Deze verplichting staat echter los van wat er volgens het omgevingsplan wel of niet is toegestaan. Dus ondanks de inschrijving in de BRP heeft u geen toestemming om in een recreatieverblijf te wonen. De gemeente gaat daarom bij verkeerd gebruik handhaven en kan u een boete opleggen.