Tiny houses

Op dit moment hebben wij geen gronden beschikbaar specifiek voor tiny houses in Gemeente Meierijstad.

Op dit moment hebben wij geen gronden beschikbaar specifiek voor tiny houses in Gemeente Meierijstad. Wij zijn bezig met het vormgeven van beleid omtrent nieuwe woonvormen, waaronder tiny houses. Daarmee is in de toekomst beter duidelijk onder welke voorwaarden het wel/niet mogelijk is om een tiny house te bouwen en aan welke locaties kan worden gedacht.