Voorwaarden en reglement behorende bij de Erfgoedpluim

Voorwaarden en reglement behorende bij de Erfgoedpluim - Meierijstad.

Doel Erfgoedpluim Meierijstad                                                                    

Als doel van de pluim is geformuleerd: het belang van het cultureel erfgoed onder de aandacht brengen van de inwoners en bezoekers van Meierijstad. De prijs is een waardering voor personen en/of organisaties die zich inzetten voor het behoud en herstel van het waardevolle materieel en immaterieel erfgoed.

Voorwaarden                                                                                                                      

De Erfgoedpluim wordt door het college van Burgemeester en Wethouders uitgereikt aan personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het cultureel erfgoed in Meierijstad door:

 • hun inspanningen voor of bij de restauratie van een monument;
 • hun inspanningen om het monument voor de toekomst te bewaren door het een nieuwe bestemming te geven;
 • hun inzet om de belangstelling voor monumenten en monumentenzorg via promotie/voorlichting te vergroten;
 • hun inzet voor het behoud van het immaterieel erfgoed;
 • hun inzet om de belangstelling voor immaterieel erfgoed via promotie/voorlichting te vergroten.

De winnaar ontvangt de ‘Erfgoedpluim Meierijstad’ bestaande uit een kunstwerk.

Reglement

 • De verantwoordelijkheid voor de toekenning van de pluim en de uitreiking liggen bij de gemeente Meierijstad
 • Voor de toekenning laat het college zich adviseren door een haar in te stellen ‘Adviesraad Erfgoedpluim Meierijstad’’ welke bestaat uit tenminste 4 personen en een ambtelijk secretaris. 
  Hierin kunnen bijvoorbeeld zitting hebben:
  • Een vertegenwoordiger namens Platform Erfgoed Meierijstad (PEM);
  • Een extern deskundige van Erfgoed Brabant;
  • Een vertegenwoordiger van Cultuurkade Meierijstad;
  • Een vertegenwoordiger van Bibliotheek Meierijstad;
  • De wethouder Erfgoed.
 • Eenieder kan projecten of personen ter nominatie voordragen.
 • De gemeente Meierijstad zal middels de voor haar gebruikelijke media een oproep plaatsen om projecten of personen voor te dragen.
 • De prijs wordt bij voorkeur uitgereikt tijdens een erfgoed gerelateerd evenement zoals bijvoorbeeld de Landelijke Open Monumentendagen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college van Burgemeester en Wethouders na raadpleging van de Adviesraad Erfgoedpluim Meierijstad’.
 • In geval van een nominatie van een project dat is georganiseerd door een organisatie waarbij  leden  van de ‘Adviesraad Erfgoedpluim Meierijstad’ betrokken zijn neemt deze vertegenwoordiger niet deel aan het overleg.

Formulier nominatie erfgoedpluim