Zelfbewoningsplicht

Vanaf 1 maart 2022 geldt voor nieuwbouwwoningen in het betaalbare koopsegment (max € 355.000,-) een zelfbewoningsplicht. Dit betekent dat kopers van deze woningen verplicht zijn om minimaal 3 jaar zelf in de woning te gaan wonen. Pas daarna kunnen ze de woning eventueel verkopen of verhuren.

Door deze zelfbewoningsplicht zijn nieuwbouwwoningen beschermd voor beleggers. Zij kunnen hierdoor de woning niet kopen en daarna verhuren. Zo blijven betaalbare koopwoningen beschikbaar voor starters, jonge gezinnen en mensen met een middeninkomen.

Uitzondering

Alleen onder zwaarwegende omstandigheden kan de zelfbewoningsplicht worden ontbonden. U moet hiervoor wel een ontheffingsaanvraag indienen. 

Een ontheffing aanvragen

Kettingbeding

Vanaf 1 maart 2022 wordt in contracten met ontwikkelende partijen de zelfbewoningsplicht opgenomen. Contracten die al vóór die tijd zijn afgesloten kennen een dergelijke bepaling dus niet. De zelfbewoningsplicht wordt in de vorm van een kettingbeding voor 10 jaar opgelegd. Dit betekent dat de opvolgende koper(s) voor de resterende tijd van de zelfbewoningsplicht weer aan die plicht gebonden is. Dit betekent dat de koper verplicht is minimaal 3 jaar zelf in de woning te gaan wonen voordat deze verkocht of verhuurd mag worden. 

Boete

De gemeente voert elk half jaar een controle uit. Er wordt dan gekeken naar de verkochte nieuwbouwwoningen en de match tussen eigenaar en bewoner. Bij overtreding van de zelfbewoningsplicht geldt een boete van € 100.000,-.

Meer informatie

Zie ook artikel zelfbewoningsplicht.